Cách thi và tính điểm thăng hạng giáo viên

27/07/2019 06:24
Trinh Phúc
(GDVN) - Đối với kỳ thi thăng hạng: các bài thi được chấm theo thang điểm 100, đối với kỳ xét thăng hạng: Cách tính điểm thực hiện theo số 28/2017/TT – BGDĐT.

Ngày 23/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo thẩm quyền, đúng các quy định hiện hành về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Trong đó quy định, nội dung, hình thức thi/xét thăng hạng và điều kiện miễn thi/xét ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên dự thăng hạng.

Cách thi và tính điểm thăng hạng giáo viên ảnh 1
Đối với kỳ thi thăng hạng: các bài thi được chấm theo thang điểm 100 (Ảnh minh hoạ: binhlieu.quangninh.gov.vn).

Cụ thể, đối với kỳ thăng hạng tổ chức theo hình thức thi: điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, điều kiện miễn thi ngoại ngữ, tin học thực hiện theo quy định tại Thông tư số 20/2015/TT – BGDĐT.

Đối với kỳ thăng hạng tổ chức theo hình thức xét: điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, điều kiện miễn ngoại ngữ, tin học thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2017/TT – BGDĐT.

Công văn cũng lưu ý về điều kiện, tiêu chuẩn dự thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Cách thi và tính điểm thăng hạng giáo viên ảnh 2
Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện giáo viên được dự thi thăng hạng

Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tương đương thực hiện theo Công văn số 3755/BGDĐT – GDTX ngày 3/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Trường hợp giáo viên đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành ghép 2 môn có Tin học (Toán – Tin, Lý – Tin) thì được coi là đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành Tin học hoặc Công nghệ thông tin trở lên.

Cũng tại công văn nêu rõ cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng. Theo đó, cách tính điểm, đối với kỳ thi thăng hạng: các bài thi được chấm theo thang điểm 100.

Đối với kỳ xét thăng hạng: Cách tính điểm thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 28/2017/TT – BGDĐT.

Nguyên tắc xác định người trúng tuyển. Giáo viên trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải dự thi đủ các bài

Trinh Phúc