Rút toàn bộ giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường tại Tiền Giang

26/03/2020 12:03 NHẬT KHOA
(GDVN) - Toàn bộ giấy phép dạy thêm đối với giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường đã không còn hiệu lực, các tổ chức dạy thêm cũng không được phép hoạt động.

Ngày 10/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 04/2020 quyết định về sửa đổi, bãi bỏ một số điều về quy định dạy thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, giấy phép dạy thêm đã cấp trước đó cho giáo viên trên tỉnh đã hết hiệu lực từ ngày 25/3 dựa theo Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT.

Ngày 26/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số: 2499/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Từ ngày 25/3, tỉnh Tiền Giang rút toàn bộ giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường tại địa phương. (Ảnh minh họa: Báo Lao động)

Quyết định trên đã bãi bỏ hầu hết các nội dung về cấp phép dạy thêm ngoài nhà trường cho tất cả các tổ chức và giáo viên trên cả nước.

Cùng với đó, Quyết định 04/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sửa đổi quy định về dạy thêm học thêm, công bố hết hiệu lực của việc cấp giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ giấy phép dạy thêm đối với giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường đã không còn hiệu lực, các tổ chức dạy thêm cũng không được phép hoạt động.


Những băn khoăn về quy định quản lý dạy thêm ở Thành phố Hồ Chí Minh

Như vậy, thu hồi hay rút toàn bộ giấy phép trước đó đã cấp cho giáo viên và trung tâm dạy thêm trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức và cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt nặng.

Hiện nay, hầu hết học sinh nghỉ học do phòng chống dịch Covid-19, nhưng khi học sinh có đi học trở lại thì giáo viên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng không được phép dạy thêm ngoài nhà trường dù ở nhà hay trung tâm dạy thêm.

Việc cấp phép hoạt động của các trung tâm dạy thêm, học thêm sẽ do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép theo Luật Đầu tư, sẽ đươc cấp phép hoạt động và đóng thuế theo quy định.

Tham khảo Quyết định 04/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang:

http://vbpl.vn/tiengiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=141476

NHẬT KHOA