Sắp kiểm tra việc phát triển giảng viên tại trường đại học có khoa sư phạm

12/04/2020 06:00 Linh Hương
(GDVN) - Bộ Giáo dục thông báo sẽ kiểm tra công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm trong tháng 9-10/2020.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục đích của việc này nhằm kiểm tra công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên theo các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành của các cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm.

Đồng thời, phát hiện các bất cập trong công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Qua đó, điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm.

Trường Đại học Vinh là một trong cơ sở giáo dục đại học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tháng 9-10/2020.(Ảnh minh họa: Nguồn website nhà trường)

Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra tại các cơ sở giáo dục đại học miền Bắc và miền Trung (3 đơn vị) vào tháng 9/2020; kiểm tra tại các cơ sở giáo dục đại học miền Nam (3 đơn vị) vào tháng 10/2020.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Thanh tra Bộ và các vụ/cục liên quan.

Cụ thể, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tại các cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm trong việc thực hiện cam kết về phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và thực hiện các quy định đã ban hành về công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học;

Kiểm tra hồ sơ công chức, viên chức của cán bộ, giảng viên (các văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên dành cho cán bộ, giảng viên và các tài liệu liên quan).


Quy trình để xét tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020?

Đồng thời, khảo sát, xin ý kiến cán bộ, giảng viên về một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học;

Xây dựng báo cáo về việc kiểm tra công tác phát triển cán bộ, giảng viên của từng cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm và báo cáo tổng hợp chung về việc kiểm tra công tác phát triển cán bộ, giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm.

Được biết, 6 đơn vị Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra gồm: Đại học Bạc Liêu, Đại học Hùng Vương, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, Đại học Quy Nhơn, Đại học Tây Nguyên và Đại học Vinh.

Linh Hương