Sau phúc khảo, một thí sinh ở Đà Nẵng có điểm từ 2,75 lên 7 điểm

31/07/2019 16:21 AN NGUYÊN
(GDVN) - Trong số 252 thí sinh có yêu cầu phúc khảo bài thì thì chỉ có ba thí sinh có thay đổi điểm sau phúc khảo trong đó có trường hợp từ 2,75 điểm lên 7 điểm.

Ngày 31/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản gửi Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên về việc thông báo kết quả phúc khảo bài thi  kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi quốc gia 2019 tại Đà Nẵng. Ảnh: AN

Theo đó, có 252 thí sinh có yêu cầu phúc khải bài thi, 595 bài thi/môn thi có yêu cầu phúc khảo.

Hai môn Ngữ văn và Toán là môn có số lượng yêu cầu phúc khảo lớn nhất, lần lượt là 157 và 116, chỉ có 22 thí sinh yêu cầu phúc khảo môn Sinh học (thấp nhất).

Kết quả phúc khảo bài thi có ba thí sinh có thay đổi điểm sau phúc khảo.


Sau phúc khảo, thí sinh của Tây Ninh được tăng từ 0 lên 8,75 điểm

Cụ thể, thí sinh NAH. yêu cầu phúc khảo bài thi ba môn: Địa lý (điểm trước phúc khảo: 3 điểm), Giáo dục công dân (4,25 điểm) và Lịch sử (2 điểm). Điểm sau phúc khảo của thí sinh này tăng lên, lần lượt là: 6 điểm, 7,25 điểm và 3 điểm.

Thí sinh NPNH. yêu cầu phúc khảo bài thi ba môn: Hóa học (điểm trước phúc khảo là 2,5 điểm), Vật lí (2,75 điểm) và Sinh học (1, 75 điểm).

Điểm sau phúc khảo của thí sinh này lần lượt là: 2 (giảm 0,5 điểm),  7 điểm (tăng 4,25 điểm) và Sinh học 4,25 điểm (tăng 3 điểm).

Thí sinh NTHL. yêu cầu phúc khảo bài thi môn Ngữ văn. Điểm sau phúc khảo của thí sinh này tăng từ 5,5 điểm lên 6,5 điểm.

Kỳ thi quốc gia 2019, tại Đà Nẵng có 10.250 thí sinh đăng ký dự thi (10.242 thí sinh đủ điều kiện dự thi), tổ chức thành 24 điểm thi (đặt tại 7 trường trung học cơ sở, 17 trường trung học phổ thông) với 431 phòng thi.

Kết thúc kỳ thi chỉ có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi.

AN NGUYÊN