Sẽ tập huấn ứng viên Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa

04/07/2019 06:00 Thùy Linh
(GDVN) - Theo kế hoạch, trong đầu tháng 7, Hội thảo - Tập huấn các cho các thành viên dự kiến tham gia Hội đồng thẩm định sách giáo khoa sẽ được tổ chức.

Cuộc họp về Hướng dẫn đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí của Thông tư 33 do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo – Phùng Xuân Nhạ chủ trì diễn ra ngày 28/6 có sự tham gia của đầy đủ thành viên Ban tổ chức thẩm định sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp về thẩm định sách giáo khoa (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến chất lượng và tiến độ thẩm định sách giáo khoa lớp 1. 

Trong tháng 7 sẽ tập huấn ứng viên Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa

Báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức thẩm định sách giáo khoa, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học – Phó trưởng ban Tổ chức thẩm định sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới, ông Thái Văn Tài cho biết: 

Ngày 24/6 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1.

Đến thời điểm hiện tại, các tác giả, nhà xuất bản đã nhận được thông báo này và bắt đầu chuẩn bị các điều kiện theo quy định để gửi bản thảo sách giáo khoa về Bộ thẩm định. 


Mỗi nơi chọn một bộ sách riêng, thi cử sẽ như thế nào?

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, các đơn vị đã tích cực phối hợp, tham mưu để lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch Tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Kế hoạch này nêu rõ từng hoạt động và kết quả, sản phẩm tương ứng, đơn vị chủ trì, phối hợp và thời gian thực hiện, hoàn thành. 

Chuẩn bị tài liệu cho các thành viên Hội đồng thẩm định sách giáo khoa làm việc có hiệu quả và tính thống nhất cao, Vụ Giáo dục Tiểu học đã phối hợp với các đơn vị liên quan  tổ chức Hội thảo để các nhà khoa học góp ý hoàn thiện dự thảo các tài liệu (ngày 19/6). 

Hiện nay, một dự thảo hướng dẫn cụ thể hóa các điều, khoản trong Thông tư 33; các nội dung hướng dẫn tránh định kiến trong biên soạn sách; nội dung tích hợp về giáo dục bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới… đã được xây dựng. 

Đây là tài liệu hướng dẫn mang tính chất Khung áp dụng cho tất cả các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12.

Tài liệu này sẽ được tiếp tục lấy ý kiến của các nhà khoa học, nhà giáo dục uy tín, các thành viên dự kiến mời tham gia Hội đồng nghiên cứu thảo luận theo đặc trưng của bộ môn, đặc biệt là đối với sách giáo khoa lớp 1, để từ đó thống nhất được cách hiểu, cách tiếp cận thống nhất khi đánh giá sách giáo khoa lớp 1. 

Theo kế hoạch, trong đầu tháng 7, Hội thảo - Tập huấn các cho các thành viên dự kiến tham gia Hội đồng thẩm định sẽ được tổ chức.

Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa phải thật sự chất lượng, uy tín

Ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong việc chuẩn bị thẩm định sách giáo khoa lớp 1, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: đây là sự khởi đầu của một chuỗi các hoạt động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, có ý nghĩa chính trị, trách nhiệm xã hội to lớn, do đó cần thực hiện thật tốt. 

Các tài liệu để phục vụ việc Hội thảo - tập huấn cho các thành viên  Hội đồng thẩm định quốc gia phải giúp người đọc có thông tin đầy đủ về chương trình tổng thể, chương trình môn học;

Thống nhất quan điểm, nhận thức về các nội dung đã được quy định trong Thông tư 33/2017 Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa. Đây là cơ sở pháp lý của việc thẩm định sách giáo khoa.


Bộ Giáo dục sẽ công bố các chỉ báo tiêu chuẩn thẩm định sách giáo khoa lớp 1

“Để thuận lợi cho các Hội đồng thẩm định sách giáo khoa, ta cần cụ thể hóa thông tư 33  thành các hướng dẫn cụ thể để đánh giá sách giáo khoa chung và sách giáo khoa của từng môn học tại lớp 1.

Hướng dẫn này cần rõ ràng, tường minh; không trái pháp luật, thuần phong mỹ tục Việt Nam; vừa kế thừa những ưu điểm của các văn bản liên quan khác, vừa tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có tính phổ quát và thực tiễn cao” Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói và phân công cụ thể từng cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng các tài liệu hướng dẫn sao cho đảm bảo chất lượng này. 

Người đứng đầu ngành giáo dục nhấn mạnh, chất lượng của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa sẽ quyết định đến việc thẩm định và lựa chọn ra những bộ sách giáo khoa chất lượng từ đó các địa phương thực hiện lựa chọn theo thẩm quyền qui định. 

Do đó, phải đảm bảo thành lập được các hội đồng thật sự chất lượng, uy tín. Các thành viên được lựa chọn tham gia vào đội ngũ này là những người vừa giỏi chuyên môn, vừa có uy tín, vừa có trách nhiệm, đạt các tiêu chuẩn, yêu cầu Ban tổ chức đề ra. 

Việc thông báo kết quả thẩm định sách giáo khoa với các trường hợp “Đạt nhưng cần sửa chữa” cũng được Bộ trưởng lưu ý cần chỉ rõ điểm cần hoàn thiện trong bộ sách là gì và có hướng dẫn cụ thể để tác giả, nhà xuất bản điều chỉnh cho phù hợp. 

“Chúng ta phải chuẩn bị và thực hiện thật tốt các công đoạn. Mục đích cuối cùng là phải có những bộ sách giáo khoa chất lượng tốt nhất, kịp tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói. 

Thùy Linh