Sở Giáo dục Hà Nội phản hồi Tạp chí về việc dừng tuyển sinh trường Đặng Thai Mai

17/09/2021 06:52 Trung Dũng
GDVN- Sở Giáo dục Hà Nội đã có công văn phản hồi về nội dung liên quan đến việc dừng tuyển sinh với trường Đặng Thai Mai (Sóc Sơn) gửi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam

Ý kiến của của Sở Giáo dục Hà Nội

Theo đó, Sở Giáo dục Hà Nội cho biết, vừa qua, Sở có nhận được giấy giới thiệu và văn bản với nội dung: xác minh nội dung bạn đọc phản ánh về việc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội có công văn dừng cấp chỉ tiêu tuyển sinh với Trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai (Sóc Sơn, Hà Nội).

Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục Hà Nội có ý kiến rằng, đối với hoạt động của Trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai, Sở Giáo dục đã có Công văn số 2884/SGDĐT-TTr ngày 13/8/2021 về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của nhà trường.

Đồng thời, Sở Giáo dục cũng cảm ơn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam vì đã quan tâm, phối hợp đưa tin bài những cơ sở giáo dục tiêu biểu và gương người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua.

Cụ thể, trong Công văn số 2884/SGDĐT-TTr có đề cập đến việc, Sở Giáo dục nhận được đơn thư của các công dân: Đàm Khắc Minh, Đàm Khắc Sỹ, Lê Đắc Hải là các thành viên Hội đồng quản trị Trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai, đề nghị Sở Giáo dục Hà Nội làm rõ việc dừng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 đối với trường này.

Công văn phản hồi của Sở Giáo dục Hà Nội về nội dung “xác minh nội dung bạn đọc phản ánh về việc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội có công văn dừng cấp chỉ tiêu tuyển sinh với Trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai” gửi cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Ảnh: Trung Dũng

Lãnh đạo Sở Giáo dục cũng đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung trong đơn. Được biết, qua 02 lần kiểm tra, nhà trường đã khắc phục được một số nội dung, tuy nhiên còn một số tồn tại sau:

Về cơ sở vật chất: Diện tích đất trường của Trung học phổ thông Đặng Thai Mai chưa đảm bảo đủ 10m2/học sinh theo quy định tại khoản 3, Điều 17, Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/202 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Khu sân chơi, bãi tập cho học sinh nhà trường thuê, mượn sân vận động của địa phương là không đúng với quy định tại Luật số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về quản lý, sử dụng tài sản công.

Nhà trường bố trí thư viện và y tế chung 01 phòng, phòng tư vấn học đường đặt ở bên ngoài khuôn viên nhà trường là không phù hợp. Trường học có 05 phòng học và 03 phòng bộ môn, theo tiêu chuẩn về phòng học, phòng học bộ môn, thu viện, y tế, khu vệ sinh, khu sân chơi, thể dục thể thao phải đảm bảo tỷ lệ công trình kiên cố không dưới 60%. Như vậy, các khối công trình của nhà trường không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT.

Về phòng học bộ môn: Trường hiện có 03 phòng học bộ môn Vật lý – Hoá học, Sinh học (thực chất là phòng gắn biển phòng học bộ môn) chưa đủ về số lượng theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 4, Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông và chưa đảm bảo về quy cách theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 5, Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT.

Sở dừng tuyển sinh trường Đặng Thai Mai, thầy cô lo lắng, học sinh thiệt thòi
Sở dừng tuyển sinh trường Đặng Thai Mai, thầy cô lo lắng, học sinh thiệt thòi

Về điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy: Trường Trung học phổ thông thuộc danh mục cơ sở quản lý phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại khoản 1, Điều 3, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định một số chi tiết một số điều và và biện pháp thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy.

Tại thời điểm kiểm tra, trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai không có đủ hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Trường hợp không đủ điều kiện sẽ bị đình chỉ hoạt động theo quy định tại Điều 17, Nghị định 136/NĐ-CP.

Về thiết bị đồ dùng dạy học: Nhà trường có trang bị các thiết bị đồ dùng dạy học nhưng không đủ bộ theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông và Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học, tối thiểu môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Đối chiếu quy định tại Quyết định số 740/QĐ-SGD&ĐT ngày 23/2/2016 của Sở Giáo dục Hà Nội về việc ban hành Quy định về điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 đối với các trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ngoài công lập.

Trong đó, tiêu chuẩn số 2 quy định: “Về cơ sở vật chất quy định điều kiện tiên quyết là nhà trường đảm bảo điều kiện phòng cháy và chữa cháy. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có Hợp đồng thuê mượn địa điểm theo đúng quy định, không sử dụng công trình trên tầng 5 làm phòng học. Nếu vi phạm điều kiện tiên quyết thì tiêu chuẩn 2 không đạt”. Trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai chưa đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định để tuyển sinh năm học 20210 – 2022.

Công văn về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Sở Giáo dục Hà Nội. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trên cơ sở kết quả của 02 lần kiểm tra đó, ngày 22/6/2021, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục chủ trì cuộc họp gồm các thành viên là Trưởng các phòng có liên quan xem xét, giải quyết đơn của ông Đàm Khắc Minh, Đàm Khắc Sỹ, Lê Đắc Hải. Căn cứ kết quả kiểm tra trực tiếp tại trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai, ý kiến của các thành viên dự họp, căn cứ theo quy định hiện hành, ông Phạm Văn Đại kết luận: "Trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai chưa đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định để tuyển sinh, dừng việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021 – 2022".

Liên quan đến sự việc này phóng viên cũng được biết, trước đó vào ngày 6/7/2021, Thanh tra thành phố Hà Nội cũng đã có Công văn số 3105/TTTP-VP về việc “chuyển đơn kiến nghị, phản ánh” gửi Sở Giáo dục Hà Nội để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định và thông tin kết quả về Thanh tra thành phố.

Đồng thời, ngày 12/7/2021, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có Công văn số 627/TTr-NV3 về việc “chuyển đơn kiến nghị, phản ánh” gửi Sở Giáo dục Hà Nội để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trả lời công dân, gửi kết quả giải quyết về Thanh tra Bộ Giáo dục.

Đại diện Trường Đặng Thai Mai nói gì?

Trao đổi về các nội dung liên quan đến việc đánh giá về điều kiện tuyển sinh với trường Đặng Thai Mai của Sở Giáo dục Hà Nội, thầy Đàm Khắc Sỹ - thành viên Hội đồng quản trị trường Đặng Thai Mai cho biết: “Chúng tôi cũng biết là với một trường Trung học phổ thông ngoại thành, các điều kiện không thể nào tương xứng bằng các trường trong nội thành được.

Đại diện trường Đặng Thai Mai mong được Sở Giáo dục có hướng dẫn cụ thể để nhà trường giải quyết dứt điểm một số hạn chế. Ảnh: Trung Dũng

Tuy nhiên, trong suốt quá trình hoạt động, trường Đặng Thai Mai cũng đã góp phần giải quyết nhu cầu học tập cấp thiết của đông đảo con em trên địa bàn một số xã của huyện Sóc Sơn. Vì thế, chúng tôi cũng mong được các lãnh đạo Sở Giáo dục tạo điều kiện và xem xét hướng dẫn chúng tôi để nhà trường có đủ điều kiện tuyển sinh vào năm học tới như sau:

Với tiêu chuẩn về phòng học, phòng học bộ môn, thư viện, y tế, khu vệ sinh, khu sân chơi, thể dục thể thao phải đảm bảo tỷ lệ công trình kiên cố không dưới 60%. Về điều kiện này, chúng tôi mong được Sở Giáo dục cho phép chúng tôi nâng cấp từng bước.

Bởi lẽ, việc xây dựng một khối công trình kiên cố thì cần mất rất nhiều thời gian thi công. Hơn nữa, để bắt đầu thi công được một công trình trong trường học cũng sẽ mất tương đối nhiều thời gian để hoàn thiện thủ tục, giấy tờ.

Nếu vẫn chờ chúng tôi xây dựng lại công các công trình kiên cố đảm bảo trên 60% như trong công văn đề cập tới mới cấp chỉ tiêu tuyển sinh, e rằng trường Đặng Thai Mai trong năm học tới đây nhiều khả năng chúng tôi sẽ không theo kịp, nhiều học sinh trên địa bàn sẽ khó khăn trong việc đến trường.

Hơn nữa, nhà trường ở khu vực ngoại thành, đời sống phần lớn dân cư ở đây còn khó khăn nên các điều kiện cơ sở vật chất chúng tôi cũng đã phấn đấu cho đạt ở mức tối thiểu có thể đảm bảo dạy học.

Trong các lần kiểm tra để cấp chỉ tiêu của những năm trước, Sở cũng không đề cập việc nhà trường đang xuống cấp ở hạng mục nào để chúng tôi có biện pháp khắc phục từng bước. Ngoài ra, việc dạy và học từ trước tới nay của nhà trường vẫn diễn ra đều đặn không ảnh hưởng, gián đoạn gì cả. Giờ đây, kết luận chúng tôi còn nhiều hạng mục cần phải khắc phục như thế khiến chúng tôi “trở tay không kịp”.

Còn đối với nội dung về kiện toàn tổ chức bộ máy nhà trường thì chúng tôi rất mong được Sở ban hành hướng dẫn thực hiện. Bởi, Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã qua nhưng nhiệm kỳ mới chúng tôi vẫn chưa bầu ra được Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

Điều này là do ông Nguyễn Chí Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị cũ không hợp tác, chúng tôi cũng đã nhiều lần mời ông Trung về trường để họp thống nhất phương án, quyền lợi của các thành viên trong Hội đồng quản trị nhưng bất thành.

Nếu áp tiêu chí này vào điều kiện để chúng tôi không được tuyển sinh trong năm học tới thì sẽ rất bất lợi cho nhà trường nếu không được Sở hỗ trợ và có hướng dẫn giải quyết dứt điểm”.

Trung Dũng