Sở Giáo dục Quảng Ngãi: dừng trả phụ cấp thâm niên giáo viên tại Bộ Giáo dục!

24/07/2020 05:59 TẤN TÀI
GDVN- Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên quan điểm tạm dừng chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên với lý do Luật giáo dục 2019 đã có hiệu lực thi hành.

Liên quan đến vấn đề chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên, những ngày qua, đã có nhiều ý kiến, quan điểm khác biệt về vấn đề này.

Trong khi nhiều địa phương vẫn giữ nguyên việc chi trả thì các địa phương như: Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế và nhiều tỉnh Nam Bộ khác đã cho tạm dừng chi trả từ ngày 1/7/2020.

Việc chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên tại nhiều địa phương đang tồn tại nhiều cách làm khác nhau. Ảnh: TT

Cụ thể, văn bản của sở Giáo dục Quảng Ngãi cho rằng, “căn cứ Điều 76 Luật Giáo dục ngày 14/6/2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020, theo đó, quy định về tiền lương nhà giáo không còn chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo;

Tuy nhiên, hiện nay các cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung này;

Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tạm dừng chi phụ cấp thâm niên nhà giáo từ ngày 01/7/2020;

Bộ Giáo dục khẳng định lại, chưa có thay đổi nào về phụ cấp thâm niên giáo viên
Bộ Giáo dục khẳng định lại, chưa có thay đổi nào về phụ cấp thâm niên giáo viên

Sở không ban hành quyết định nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo được hưởng kể từ ngày 01/7/2020”.[1].

Trong khi đó, trả lời trên Giáo dục Việt Nam, ông Đặng Văn Bình là Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện tại, chính sách tiền lương và phụ cấp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, các chính sách về chế độ tiền lương (trong đó có chế độ phụ cấp thâm niên) đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành cho đến khi có các quy đinh hướng dẫn mới của Chính phủ” [2].

Ngày 23/7, trao đổi với Giáo dục Việt Nam, ông Đỗ Văn Phu - Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi khẳng định vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm tạm dừng việc chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên.

“Từ đầu tháng 6, chúng tôi đã xác định được những khó khăn, bất cập trong việc chi trả phụ cấp thâm niên này.

Do đó, đã có báo cáo gửi Bộ Giáo dục, sở Tài chính, sở Nội vụ, sở Tài chính, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh… nhưng không ai trả lời.

Vì thực ra các cơ quan này cũng không biết và không trả lời được vì không thuộc thẩm quyền của họ.

Vấn đề bây giờ là cần một cơ quan đứng ra giải quyết chứ không thể để người thừa hành công vụ bên dưới không biết phải xử lý làm sao cả”, ông Phu cho biết.

Trao đổi lại với ý kiến của ông Đặng Văn Bình, ông Phu nói: “Khoản 4 điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

Sau khi có ý kiến, giáo viên Sài thành được tiếp tục chi trả phụ cấp thâm niên
Sau khi có ý kiến, giáo viên Sài thành được tiếp tục chi trả phụ cấp thâm niên

Khi văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.

Như vậy, Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 cũng hết hiệu lực và Luật giáo dục 2019 đã có hiệu lực thi hành.

Văn bản quy phạm pháp luật đã nói rõ như vậy. Đúng ra Luật Giáo dục đã thông qua hơn một năm nay thì trong thời gian đó, cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục phải trình Chính phủ lương mới của giáo viên.

Nhưng cơ quan này không làm nên mới xảy ra sự việc hôm nay. Đáng lẽ Luật và các Nghị định hướng dẫn hết hiệu lực thì lương mới phải xuất hiện.

Dù ông Phó Cục trưởng có nói gì đi nữa thì cũng không có quyền can thiệp vào Luật bởi Luật này do Quốc hội thông qua.

Chỉ có trường hợp Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm hoãn thi hành điều khoản này. Lúc đó, mới có thể chi trả phụ cấp thâm niên được”, ông Phú thông tin thêm.

Hiện Quảng Ngãi đang dừng trợ cấp thâm niên từ ngày 1/7 cho gần 20.000 giáo viên. Số tiền trợ cấp khoảng 28 tỷ/tháng.

"Nếu mình chi trả thì sau này việc truy thu rất khó. Giả sử truy thu đối với người còn làm việc thì còn dễ, nhưng với những người đã nghỉ hưu thì phải làm sao?

Thà để tạm dừng đó, rồi sau này có hướng dẫn rõ ràng thì giáo viên cũng có thể nhận một lần”, ông Phu nói.

Để giáo viên yên tâm công tác thì ngành giáo dục đã ban hành các văn bản hướng dẫn cũng như thông tin về những vướng mắc trong việc chi trả phụ cấp thâm niên.

Trong khi đó tại Đà Nẵng, ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho hay, địa phương này vẫn tiến hành chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên bình thường, không có gì thay đổi.

Tài liệu tham khảo:

[1]: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/quang-ngai-dung-chi-phu-cap-tham-nien-giao-vien-buc-xuc-post210960.gd

[2]: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-giao-duc-khang-dinh-lai-chua-co-thay-doi-nao-ve-phu-cap-tham-nien-giao-vien-post211000.gd

TẤN TÀI