Sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ giả, sinh viên học tới năm thứ 8 bị buộc thôi học

19/10/2018 07:54 Việt Duy
(GDVN) - Sinh viên học hết năm thứ 8 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, nhưng vẫn sẽ bị buộc thôi học do sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ giả.

Đại diện Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nhà trường đang làm thủ tục buộc thôi học một sinh viên, do sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ giả.

Sinh viên này thuộc khoa Hệ thống thông tin, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC 450 điểm nộp cho nhà trường để xét tốt nghiệp.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: uit.edu.vn)

Em sinh viên này đã học hết năm thứ 8 tại nhà trường, chỉ còn một năm nữa là hết thời hạn đào tạo tại trường (9 năm).

Nhà trường đã luôn nhắc nhở, cảnh báo tới các sinh viên, đưa hẳn vào nội dung sinh hoạt công dân đầu khóa của sinh viên, trong đó ghi rõ rằng tất cả các chứng chỉ ngoại ngữ đều sẽ được gửi đi kiểm tra, xác thực nên sinh viên sử dụng chứng chỉ giả chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Ngoài việc bị buộc thôi học, sinh viên nói trên còn sẽ bị cấm tham gia vào bất kỳ hệ đào tạo nào của trường trong vòng 3 năm tới.

Trước đây, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng xử lý kỷ luật nhiều sinh viên, do sử dụng văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ giả.

Việt Duy