Trong thời gian vừa qua, tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều giáo viên, nhân viên hành chính trong trường học bị dừng hợp đồng lao động, thậm chí có những giáo viên, nhân viên công tác hàng chục năm vẫn không tránh khỏi. Điều này đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của nhiều giáo viên, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Để tạo cơ hội  cho các giáo viên, nhân viên trong tỉnh, ông  Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa  đã có văn bản giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện hợp đồng đối với giáo viên khối Mầm non và giáo viên Tiếng Anh các khối Tiểu học và Trung học cơ sở.

Thời gian vừa qua, tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều giáo viên, nhân viên hành chính trong trường học bị dừng hợp đồng lao động. Để tạo cơ hội cho các giáo viên, nhân viên, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã có những động thái rất tích cực.

Theo đó, để đảm bảo chất lượng trong việc tuyển dụng, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cấp, ngành có liên quan cần phải đảm bảo các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình xét tuyển hợp đồng lao động.

Trong đợt xét tuyển này, tỉnh Thanh Hóa ưu tiên cho những giáo viên đang hợp đồng nhưng không thuộc chỉ tiêu biên chế, hoặc những giáo viên mà các địa phương đã cho thôi hợp đồng lao động trước đây. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/7/2017.

Cắt hợp đồng rồi xin tuyển mới, nếu không vì tiền, vì quan hệ thì vì cái gì?

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu đề xuất hình thức phù hợp để tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi của các trường đại học sư phạm có uy tín về giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong quý III, năm 2017.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách để xã hội hóa giáo dục Mầm non.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường trên địa bàn tỉnh theo kết luận số 39-KL/TU ngày 25/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

HỮU CHÍ