Thay đổi về tiêu chí với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong giáo dục

08/05/2013 16:39 Xuân Trung
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 693 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của danh mục các loại hình tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa….


Theo đó, các cơ sở đào tạo từ trung cấp tới đại học phải tuân thủ những quy định riêng mang tính bắt buộc. Cụ thể, với trường trung cấp chuyên nghiệp, nếu là dự án  thành lập  mới trong vòng 3 năm kể từ khi cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, trường phải đáp ứng các tiêu chí về quy mô, tiêu chuẩn về các cơ sở thực hiện xã hội hóa.

Trong hệ thống các trường trung cấp, đối với các trường được phép hoạt động, quy mô tối thiểu của  trường phải đạt 200 học sinh chính quy. Cụ thể hơn, nhóm trường Y- dược đạt 25 học sinh/1 giảng viên, nhóm trường nghệ thuật – thể dục thể thao  đạt 20 học sinh/1 giảng viên, các trường khác đạt 30 học sinh/1 giảng viên. Diện tích sàn tối thiểu phải đạt 1,5 mét vuông/1 học sinh.
Một số tiêu chí áp dụng đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa giáo dục có thay đổi. Ảnh minh họa

Đối với hệ thống trường cao đẳng, các trường nằm trong diện đang hoạt động quy mô tối thiểu là 300 sinh viên.  Với nhóm Y- dược 20 sinh viên/1 giảng viên, nhóm trường nghệ thuật đạt 15 sinh viên/ 1 giảng viên, các trường khác đạt 30 sinh viên/1 giảng viên. Với diện tích sàn là 2 mét vuông/1 sinh viên.

Với hệ thống các trường đại học, với các trường đang hoạt động quy mô tối thiểu đạt 300 sinh viên. Nhóm ngành Y- dược đạt 15 sinh viên/ 1 giảng viên, nhóm trường nghệ thuật – thể dục thể thao 10 sinh viên/1 giảng viên, các trường khác 25 sinh viên/1 giảng viên. Với diện tích sàn xây dựng là 2 mét vuông/ 1 sinh viên.

So với Quy định trước (Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008), lần sửa đồi này đối với tiêu chuẩn của ngành Y –dược của các trường trung cấp, cao đẳng đã tăng 5 sinh viên/1 giảng viên. 

Trong Quy định mới của Chính phủ cũng nói rõ về tiêu chuẩn quy hoạch mạng lưới đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa giáo dục như sau: Các cơ sở phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới các cở sở dạy nghề của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quant rung ương của các tổ chức chính trị xã hội, UBND cấp tỉnh, thành phố. 

Đối với các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan Trung ương phải có văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc nơi cơ sở dạy nghề đặt trụ sở chính.


Quyết định có hiệu lực từ ngày 6/5/2013.

Xuân Trung