Thi công chức ở Lâm Đồng, nhiều thí sinh từ đậu thành rớt

17/04/2019 06:34 Phương Linh
(GDVN) - Qua kết quả chấm thẩm định thi công chức ở tỉnh Lâm Đồng, trong tổng số 17 thí sinh đã chuyển kết quả từ rớt thành đậu, nay 7 thí sinh từ đậu thành rớt.

Ngày 11/4/2019, Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh Lâm Đồng đã công bố kết quả chấm thẩm định thi công chức của tỉnh.

Theo đó, qua tiến hành chấm thẩm định môn kiến thức chung và môn chuyên ngành, có 7/17 thí sinh đang có kết quả thi từ đậu chuyển sang thành rớt, do số điểm bài thi không đạt điểm tối thiểu là 50 điểm/bài đúng theo quy định.

Kết quả chấm thẩm định thi công chức của tỉnh Lâm Đồng (ảnh: CTV)

Trước đó, vào đột thi tuyển công chức của tỉnh Lâm Đồng, diễn ra vào ngày 23/11/2018, để tuyển 255 chỉ tiêu vào làm việc ở các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, có 877 thí sinh tham gia thi tuyển.

Kết quả của kỳ thi này, đã có tổng cộng 168 thí sinh đủ điểm đậu. Có tổng cộng 41 thí sinh bị rớt làm đơn xin chấm phúc khảo.

17 thí sinh sau khi có điểm phúc khảo của kỳ thi, đã được chuyển kết quả từ rớt thành đậu.

Do có quá nhiều thí sinh có điểm bài thi cao bất thường, nên Hội đồng thi tuyển đã tiến hành chấm lại để thẩm định, và đã có 7 bài thi lại rớt trở lại, do không đạt được số điểm tối thiểu như quy định.

Phương Linh