Thi vào lớp 10 công lập Hà Nội bằng 4 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử

11/03/2019 15:02 Trinh Phúc
(GDVN) - Học sinh sẽ thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử. Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn thi Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức hoặcTiếng Nhật.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản số 802/SGD ĐT – QLT ngày 11/3, gửi các trường phổ thông, phòng giáo dục trên địa bàn về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2019 – 2020.

Theo đó, năm nay kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông công lập được tổ chức vào các ngày 02 và 03 tháng 6 năm 2019 với 4 môn thi bắt buộc.

Cụ thể, tổ chức thi 4 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử. Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật (thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại Ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường Trung học cơ sở).

Năm nay, môn Lịch sử là một trong 4 môn để tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh nguồn TTXVN).

Hình thức thi gồm các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi;

Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức kết hợp trác nghiệm khách quan và tự luận, thời gian làm bài là 60 phút;

Bài thi môn lịch sử thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút.

Tuyển sinh đầu cấp trường tư Sài Gòn trải thảm, Hà Nội rải đinh

Bài thi hoặc phần thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề;

Thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm;

Kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thì đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn bị kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 trung học cơ sở.

Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao;

Đề thi môn Ngoại ngữ và môn Lịch sử chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu vận dụng cấp độ thấp.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thông báo nội dung trên đến các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, các giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh để biết và thực hiện.

Trinh Phúc