Tỉ lệ chọi Đại học Quốc tế ĐHQG TP.Hồ Chí Minh

23/05/2012 06:36 DL
(GDVN) - Thông tin đến thời điểm hiện tại, tỉ lệ chọi của ĐH Quốc tế ĐHQG TP.HCM ở mức thấp, đứng đầu là ngành quản trị kinh doanh với tỉ lệ chọi là 1/5,9.

Quản trị kinh doanh đứng đầu với tỉ lệ chọi là 1/5,9 (240 CT/1.418 HS). Các ngành còn lại cụ thể như sau: công nghệ thông tin 1/3,3 (60/196); công nghệ sinh học 1/6,2 (120/743); kỹ thuật điện tử, truyền thông 1/1,4 (50/71); kỹ thuật hệ thống công nghiệp 1/1,5 (50/75); kỹ thuật y sinh 1/4,5 (50/223); quản lý nguồn lợi thủy sản 1/1,5 (20/30); công nghệ thực phẩm 1/2,7 (50/136); tài chính ngân hàng 1/4 (120/485); kỹ thuật xây dựng: 1/3 (40/120).

Ngành học

Chỉ tiêu

Số lượng ĐKDT

Tỉ lệ chọi

Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng:

800

3497

- Công nghệ thông tin

60

196

3,26

- Quản trị kinh doanh

240

1418

5,9

- Công nghệ sinh học

120

743

6,2

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông)

50

71

1,4

- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

50

75

1,5

- Kỹ thuật y sinh

50

223

4,5

- Quản lý nguồn lợi thủy sản

20

30

1,5

- Công nghệ thực phẩm

50

136

2,7

- Tài chính - ngân hàng

120

485

4

- Kỹ thuật xây dựng

40

120

3

Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài:

900

473

1.     Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Nottingham:

- Công nghệ thông tin

30

6

0,2

- Quản trị kinh doanh

60

101

1,7

- Công nghệ sinh học

30

38

1,3

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông)

30

4

0,1

2. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH West England (UK)

- Công nghệ thông tin

30

1

0,03

- Quản trị kinh doanh

60

20

0,3

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông)

30

0

0

- Công nghệ sinh học

30

6

0,2

3. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐHAuckland (AUT, New Zealand)

- Quản trị kinh doanh

60

38

0,6

4. Chương trình liên kết cấp bằng của TheUniversity of Auckland (AoU) (New Zealand)

- Kỹ thuật máy tính

30

0

0

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông)

30

1

0,03

- Kỹ thuật phần mềm

30

2

0,06

5. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐHNew South Wales (Australia)

- Quản trị kinh doanh

60

50

0,8

- Kỹ thuật điện tử,  truyền thông (điện tử - viễn thông)

30

1

0,03

- Khoa học máy tính

30

4

0,1

6. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA)

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông)

30

1

0,03

- Kỹ thuật máy tính

30

2

0,06

- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

30

5

0,16

7. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH SUNY Binghamton (USA)

- Kỹ thuật máy tính

30

5

0,16

- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

30

5

0,16

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông)

30

3

0,1

8. Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT).

- Truyền thông và mạng máy tính

30

1

0,03

- Kỹ thuật điện, điện tử

30

1

0,03

- Kỹ thuật cơ - điện tử

30

0

0

9. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Houston (Hoa Kỳ)

- Quản trị kinh doanh

60

178

3

Tỷ lệ chọi Đại học Quốc tế ĐHQG Tp.HCM năm 2011:

Trường/ngành

Khối thi

Hồ sơ

đăng ký

Chỉ tiêu

Tỷ lệ “chọi”

ĐH Quốc tế (QSQ)

Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng

- Công nghệ thông tin

A

129

70

1,84

- Khoa học máy tính

A

9

20

0,45

- Quản trị kinh doanh

A

1130

250

4,52

D1

- Công nghệ sinh học

A

295

110

2,68

B

D1

- Điện tử viễn thông

A

68

60

1,1

- Kĩ thuật hệ thống công nghiệp

A

34

40

0,85

D1

- Kĩ thuật y sinh

A

136

40

3,4

B

- Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

A

11

20

0,55

B

D1

- Công nghệ thực phẩm

A

202

40

5,05

B

D1

- Tài chính - ngân hàng

A

620

120

5,1

D1

- Kỹ thuật xây dựng

A

27

30

0,9

Mọi thông tin phản ánh, khiếu nại tiêu cực trong giáo dục, mời quý độc giả gửi về địa chỉ email của tòa soạn:
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Hom-thu-bay-to-y-kien-to-giac-tieu-cuc-trong-giao-duc/161144.gd

DL