Tiền Giang cảnh báo đối tượng mạo danh Bộ, Sở để bán tài liệu, thiết bị giáo dục

06/04/2020 06:12 Việt Dũng
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang vừa đưa ra cảnh báo các đối tượng mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục tỉnh để bán thiết bị, tài liệu.

Ngày 1/4/2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang – ông Nguyễn Hồng Oanh đã ký văn bản 453/SGDĐT-TCHC, về việc cảnh báo các đối tượng mạo danh để rao bán các tài liệu, thiết bị giáo dục, ấn phẩm, phần mềm tại các đơn vị.

Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang đã đưa ra khuyến cáo đối với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng hay Giám đốc các trung tâm, trường trực thuộc Sở.

Nội dung cho thấy, trong thời gian vừa qua, có một số đối tượng tự xưng là người của các công ty, nhà xuất bản, đã được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục tỉnh đến các Phòng Giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để giới thiệu, rao bán các thiết bị, tài liệu giáo dục, ấn phẩm, phần mềm…tạo nên những dư luận xấu trong quan hệ giải quyết công việc.

Tiền Giang cảnh báo các đối tượng mạo danh rao bán các tài liệu giáo dục (ảnh minh họa: NHG)

Đối với việc này, Giám đốc Sở đã khẳng định: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo không có chủ trương giới thiệu người đến các đơn vị để giới thiệu, rao bán các thiết bị, tài liệu giáo dục, ấn phẩm, phần mềm, các sản phẩm khác. Đây là hành vi của những kẻ mạo danh.

Để kịp thời ngăn chặn tình trạng nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị tăng cường cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng, mạo danh, nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện các trường hợp các đối tượng có hành vi mạo danh để rao bán, cần báo cáo ngay về Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại 0273.3872603, hoặc Công an nơi gần nhất để kịp thời phối hợp xử lý.

Căn cứ theo nội dung trong văn bản này, các Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, huyện, thị xã triển khai đến các trường theo phân cấp quản lý.

Việt Dũng