Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 của tỉnh Hải Dương

16/04/2020 06:20 LÃ TIẾN
(GDVN) - Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã có quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021.

Theo đó, công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học 2020-2021 tỉnh Hải Dương theo các tiêu chí, tiêu chuẩn.

Cụ thể, tiêu chí 1: “Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương”, gồm các tiêu chuẩn:

Nội dung sách giáo khoa phải bảo đảm phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của tỉnh Hải Dương.

Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành các tiêu chí cụ thể để hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa (Ảnh: CTV)

Nội dung sách giáo khoa phải bảo đảm phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện dạy và học của nhà trường.

Tiêu chí 2: “Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông”, gồm các tiêu chuẩn:

Phù hợp với việc học của học sinh: sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, gây hứng thú cho học sinh;

Sắp xếp cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, bảo đảm tính khoa học, chính xác, thẩm mĩ, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Cha mẹ có thể tham khảo sách giáo khoa để hỗ trợ cho con học tập ở nhà.

Nội dung sách giáo khoa bảo đảm tính khoa học, hiện đại, thiết thực, dễ sử dụng, thuận lợi cho việc triển khai hoạt động dạy và học, bảo đảm các yêu cầu cần đạt của chương trình;

Chú trọng đến việc phát triển kỹ năng nhận thức, kỹ năng tư duy, rèn khả năng tích hợp, vận dụng kiến thức mới thông qua các nhiệm vụ học tập đưa ra cho học sinh trong mỗi bài học.

Nội dung sách giáo khoa bảo đảm tính mềm dẻo, tính phân hóa, tính khả thi có thể điều chỉnh phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh của nhà trường.


Công thức bia kèm lạc lấy tiền của phụ huynh khi bán sách giáo khoa

Cấu trúc bài học/chủ đề trong sách giáo khoa phải được thiết kế đúng trọng tâm, tránh dàn trải nhằm thúc đẩy học sinh học tập tích cực, rèn luyện khả năng hợp tác, kích thích tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh.

Phù hợp với việc tổ chức dạy học của giáo viên: Các chủ đề/bài học trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày bằng các hoạt động đa dạng, tạo điều kiện cho giáo viên có nhiều phương án lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực, linh hoạt, phù hợp nhằm phát huy năng lực học tập của mọi đối tượng học sinh.

Nội dung sách giáo khoa bảo đảm tính tích hợp kiên thức liên môn, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy-học tích hợp, gắn kết với thực tiễn cuộc sống của học sinh tại địa phương.

Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quà học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch và hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát ưiển phẩm chất, năng lực học sinh.

Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên khai thác và sử dụng các tư liệu, đồ dùng, trang thiết bị dạy học tại nhà trường đạt hiệu quả.

Các yếu tố đi kèm với sách giáo khoa: Phương pháp bổi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí của nhà trường trong việc sử dụng sách fgiaso khoa hiệu quả, bảo đảm chất lượng.

Danh mục thiết bị dạy học đi kèm sách giáo khoa; nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung đa dạng, phong phú, phù hợp, dễ sử dụng;

Chất lượng sách giáo khoa tốt (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ...); kênh phân phối, phát hành sách giáo khoa đủ lớn, đáp ứng yêu cầu kịp thời.

LÃ TIẾN