Trường không có nhu cầu, Sở chỉ đạo mua phần mềm thời khóa biểu 15 triệu đồng

17/09/2020 06:15 Thùy Linh
GDVN- Tính đến 7/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận quyết định phân bổ phần mềm phiên bản thời khoá biểu 11.0 cho 54 cơ sở giáo dục công lập của tỉnh.

Ngày 07/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận ban hành văn bản số 609/QĐ-SGDĐT “Về việc phân bổ phần mềm hỗ trợ lập thời khoá biểu cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận” do ông Lê Bá Phương - Phó Giám đốc Sở ký.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận quyết định phân bổ phần mềm phiên bản thời khoá biểu 11.0 cho 54 cơ sở giáo dục công lập của tỉnh theo danh sách đính kèm ngày 07/9 trên cơ sở đề xuất của đơn vị về nhu cầu phần mềm hỗ trợ lập thời khoá biểu.

Giá trị mỗi đơn vị giáo dục là 15.500.000 đồng/tài khoản và 54 đơn vị đó có trách nhiệm nghiệm thu, tiếp nhận và triển khai sử dụng đúng mục đích; mở sổ sách kế toán theo dõi tài sản và hạch toán kế toán theo quy định.

Văn bản số 609/QĐ-SGDĐT “Về việc phân bổ phần mềm hỗ trợ lập thời khoá biểu cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận” do ông Lê Bá Phương ký

Tuy nhiên, qua trao đổi với một số hiệu trưởng thì được biết không có chuyện đề xuất của đơn vị về nhu cầu phần mềm hỗ trợ lập thời khoá biểu. Vì sau khi các trường nhận được văn bản số 609 thì hiệu trưởng ngạc nhiên bởi trường không có nhu cầu và cũng chưa hề đăng ký với Phòng hay Sở Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này.

Nhận được phản ánh này, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có liên hệ với ông Lê Bá Phương - Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận - người trực tiếp ký văn bản số 609/QĐ-SGDĐT thì được ông cho biết:

"Đây là sự hợp tác từ 2 bên, về quản lý nhà nước (tức Sở giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận - PV) thì phải chỉ đạo còn ở dưới (các trường – PV) đề xuất lên

Để ban hành công văn này, chúng tôi căn cứ vào nhiều công văn của Bộ, của tỉnh Ninh Thuận".

Thiết nghĩ lâu nay việc sắp xếp thời khoá biểu ở các trường vẫn là việc bình thường. Trong lúc còn nhiều khó khăn do dịch COVID như hiện nay đáng lẽ các trường phải chắt chiu từng đồng chứ bỏ ra hơn 15 triệu để đi mua phần mềm hỗ trợ lập thời khoá biểu, liệu có lãng phí?

Thùy Linh