Trưởng phòng Giáo dục huyện Hòn Đất để ngoài sổ sách gần 350 triệu đồng

21/11/2019 06:38 Việt Dũng
(GDVN) - Ủy ban kiểm tra tỉnh Kiên Giang đã có kết luận về các sai phạm của Chi bộ Phòng Giáo dục huyện Hòn Đất, cá nhân ông Trưởng phòng.

Ngày 20/11/2019, đại diện Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang cho biết, đã có kết luận đối với các sai phạm xảy ra tại Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòn Đất, cá nhân ông Nguyễn Xuân Hoàng – Bí thư kiêm Trưởng phòng.

Căn cứ vào kết luận này cho thấy, Chi bộ Phòng Giáo dục thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng còn hạn chế, các cuộc họp của Chi bộ ghi biên bản không đầy đủ, nội dung sinh hoạt chưa đầy đủ theo đúng quy định.

Cá nhân ông Nguyễn Xuân Hoàng, là người đứng đầu cơ quan nhưng chưa thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ảnh: PLO)

Phân công nhiệm vụ cho cấp dưới bằng miệng, mà không phải bằng văn bản, phân công công việc cho cán bộ cấp dưới còn chồng chéo, làm cho vai trò tham mưu khó khăn.

Bí thư Chi bộ đã không tổ chức sinh hoạt Chi ủy liên tục từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, có nhiều biểu hiện chuyên quyền, độc đoán, tự quyết định các công việc liên quan đến tài chính, mua sắm tài sản, có một số việc chưa được trao đổi hay thống nhất trong lãnh đạo trước khi thực hiện.

Trong hai năm (2016, 2017), ông Hoàng đã không tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc phân loại, đánh giá hiệu trưởng, nhưng ông vẫn tự ý phân loại là không đúng với thẩm quyền.

Hai năm (2018, 2019), huyện ủy quyền cho Trưởng phòng giáo dục đánh giá các hiệu trưởng là cũng sai với quy định.

Từ năm 2017 – 2019, ông Nguyễn Xuân Hoàng chỉ đạo giữ lại số tiền hơn 46 tỷ là tiền kinh phí sự nghiệp giáo dục của các trường.

Cho đến tháng 3/2019 đã chi hơn 29 tỷ đồng, nhưng cũng không xin chủ trương của Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất.

Qua kiểm tra nhận thấy ông Hoàng đã để ngoài sổ sách số tiền gần 350 triệu đồng. Đây là số tiền “hoa hồng” của Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang chi cho Phòng Giáo dục để mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên trong huyện.

Phòng Giáo dục chỉ chi phục vụ cho lớp học với số tiền hơn 52 triệu đồng.

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang yêu cầu, đơn vị cần nộp lại cho ngân sách số tiền 297 bỏ ngoài sổ sách, số tiền 395 triệu đồng là kinh phí thường xuyên bị chi sai.

Đồng thời, cơ quan này cũng đề nghị cần có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Xuân Hoàng.

Việt Dũng