Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ tuyển sinh 100 chỉ tiêu vào lớp 6

21/05/2020 06:41 Linh Hương
(GDVN) - Ngày 19/5, Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ thuộc Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố tuyển 100 chỉ tiêu vào lớp 6 năm học 2020-2021.

Theo đó, thí sinh dự tuyển vào trường phải thực hiện 3 bài kiểm tra Đánh giá năng lực, bao gồm Đánh giá năng lực Khoa học tự nhiên và Toán (45 phút); Đánh giá năng lực Khoa học xã hội và Tiếng Việt (45 phút); Đánh giá năng lực Tiếng Anh (Nghe: 20 phút; Đọc – Viết: 50 phút).

Các bài thi kết hợp hai hình thức là trắc nghiệm khách quan và tự luận.

Điểm của mỗi bài kiểm tra được tính theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ tuyển sinh 100 chỉ tiêu vào lớp 6 (Ảnh website nhà trường)

Điểm xét tuyển vào trường là tổng điểm các bài kiểm tra, riêng bài kiểm tra Đánh giá năng lực Tiếng Anh được tính hệ số 2.

Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra đến mức huỷ kết quả và các bài kiểm tra đều đạt điểm lớn hơn 2,0 theo thang điểm 10.

Căn cứ điểm xét tuyển, trường sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì trường chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm bài kiểm tra Đánh giá năng lực Tiếng Anh cao hơn, có điểm phần Nghe của bài kiểm tra Đánh giá năng lực Tiếng Anh cao hơn.

Thời gian nhà trường nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh từngày 1 đến hết ngày 10/6.

Kết quả và điểm chuẩn xét tuyển được công bố trước ngày 15/7/2020.

Linh Hương