Xây dựng kế hoạch 100% đơn vị trường học thanh toán không dùng tiền mặt

01/09/2020 06:10 Việt Dũng
GDVN- Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các quận, huyện xây dựng, ban hành Kế hoạch thanh toán không sử dụng tiền mặt trong trường học.

Ngày 28/8/2020, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản 3312/UBND-VX, về cơ chế thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020 – 2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến của Sở Tài chính, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến chỉ đạo:

Về tổ chức thực hiện các khoản thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác của năm học sắp đến tại các cơ sở giáo dục công lập: Vẫn tiếp tục thực hiện mức thu học phí theo Quyết định 34/2016/QĐ-UBND ký ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố, có thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 – 2017 đến 2020 – 2021.

Phụ huynh một trường được giới thiệu về dịch vụ trả học phí không dùng tiền mặt (ảnh: CTV)

Với các khoản thu khác của ngành giáo dục thành phố: Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính, căn cứ quy định hiện hành hướng dẫn quy định nội dung thu, mức thu của các trường tiên tiến theo Quyết định 3968/QĐ-UBND (ngày 13/8/2015)

Và Quyết định 6216/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với các khoản thu khác như là tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức các lớp học tin học, ngoại ngữ, năng khiếu, môn tự chọn, học nghề, tổ chức phục vụ bán trú, vệ sinh các lớp bán trú… và các khoản thu hộ, chi hộ của ngành giáo dục trước khi vào năm học mới.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn, để chủ động hướng dẫn các nội dung thu và sử dụng học phí, các khoản thu phát sinh trong thực tế như mức thu dạy học trực tuyến, thời gian thực hiện thu, đảm bảo theo đúng quy định.

Hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện từ năm học 2016 – 2017 đến hết năm học 2020 – 2021, sẽ cập nhật điều chỉnh khi có thay đổi về đối tượng, các chế độ thuộc các diện nêu trên.

Về triển khai chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các quận, huyện xây dựng, ban hành “Kế hoạch thanh toán không sử dụng tiền mặt trong trường học” cho 100% đơn vị trường học theo phân cấp quản lý, để triển khai thu học phí, các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Việt Dũng