Hà Nội vẫn thi môn thứ 4 là bảo thủ

Hà Nội vẫn thi môn thứ 4 là bảo thủ
(GDVN) - Là học sinh trong cùng một quốc gia, học 1 sách giáo khoa, đều vào lớp 10 mà có em chỉ thi 2 môn, nhưng có em phải thi 4 môn, vậy hỏi có công bằng hay không?