Cô Diễm Quyên, cô giáo STEAM

Cô Diễm Quyên, cô giáo STEAM
(GDVN) - Từ nhu cầu thực tế trong việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cô giáo Tô Thụy Diễm Quyên lập nên trang Facebook “Diễn đàn Sáng tạo Giáo dục Việt Nam”.