Giải cứu Hạ Long khỏi rác thải bủa vây

Giải cứu Hạ Long khỏi rác thải bủa vây
(GDVN) - Nhằm giải cứu Thành phố Hạ Long khỏi tình trạng rác thải bủa vây, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thành phố này đưa rác về Trung tâm xử lý chất thải rắn để xử lý.