Hà Nội đã có 132.722 học sinh trúng tuyển vào lớp 1

05/07/2018 11:03
Linh Hương
(GDVN) - Theo Sở, qua 03 ngày tuyển sinh trực tuyến, bộ phận quản trị hỗ trợ gần 120 cuộc gọi điện thoại của cha mẹ học sinh, trên 40 lượt hỗ trợ trực tuyến.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2018-2019 bắt đầu từ 00h ngày 01/7/2018 đến 24h ngày 03/7/2018.

Kết quả đã có 132.722 hồ sơ đăng ký thành công chiếm 86,75% số chỉ tiêu tuyển sinh trực tuyến.

Hà Nội đã có 132.722 học sinh trúng tuyển vào lớp 1 ảnh 1
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, qua 03 ngày tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, bộ phận quản trị hỗ trợ gần 120 cuộc gọi điện thoại của cha mẹ học sinh, trên 40 lượt hỗ trợ trực tuyến.

Qua 03 ngày tuyển sinh trực tuyến, bộ phận quản trị hỗ trợ gần 120 cuộc gọi điện thoại của cha mẹ học sinh, trên 40 lượt hỗ trợ trực tuyến.

Ghi nhận thấy hệ thống hoạt động ổn định, không có hiện tượng nghẽn mạng, giao diện của hệ thống thân thiện, thuận tiện cho cha mẹ học sinh đăng ký; cha mẹ học sinh nhầm mật khẩu hoặc mã học sinh giảm hơn hẳn những năm trước.

Một số cha mẹ học sinh phản hồi việc chưa nhận được email thông báo kết quả kèm theo phiếu báo nhập học, bộ phận quản trị đã kiểm tra và xác minh lý do cha mẹ học sinh còn ghi sai địa chỉ email.

Để khắc phục lỗi này, bộ phận quản trị đã phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm tích hợp trực tiếp phiếu thông báo kết quả kèm theo phiếu báo nhập học vào hệ thống, học sinh và cha mẹ học sinh chỉ cần tra cứu bằng cách dùng mã hỗ sơ để truy cập vào dịch vụ tra cứu.

Linh Hương