Hải quân Trung Quốc biên chế tàu thử nghiệm tổng hợp mới Lý Tứ Quang

02/10/2014 06:56
Việt Dũng
(GDVN) - Biên chế tàu khảo sát mới tiên tiến này giúp Hải quân Trung Quốc tăng cường thử nghiệm khoa học, phục vụ xây dựng sức chiến đấu hải quân...
Hải quân Trung Quốc biên chế tàu thử nghiệm tổng hợp mới Lý Tứ Quang ảnh 1
Trung Quốc tổ chức lễ biên chế tàu thử nghiệm tổng hợp mới Lý Tứ Quang (nguồn Tân Hoa xã)

Tân Hoa xã ngày 1 tháng 10 dẫn “tạp chí hải quân đương đại” đưa tin, gần đây, lễ biên chế và đặt tên cho tàu thử nghiệm tổng hợp Lý Tứ Quang hải quân đã được tổ chức tại một quân cảng ở Trạm Giang, đánh dấu tàu này chính thức gia nhập hàng ngũ Hải quân Trung Quốc.

Được biết, tàu Lý Tứ Quang là tàu thử nghiệm tổng hợp mới do Trung Quốc tự nghiên cứu phát triển, thiết kế, khởi công chế tạo từ năm 2012, hạ thủy tháng 11 năm 2013. Tàu này dài toàn bộ 129,3 m, rộng 17 m, lượng giãn nước đầy 6.080 tấn, có các đặc điểm như mức độ tự động hóa cao, tính năng công nghệ ưu việt.

Theo bài báo, việc biên chế tàu Lý Tứ Quang đánh dấu khả năng thử nghiệm khoa học của hải quân được tăng cường toàn diện, binh sĩ được cổ vũ phát huy cái  gọi là "tinh thần Lý Tứ Quang", đóng góp cho xây dựng sức chiến đấu hải quân.

Hải quân Trung Quốc biên chế tàu thử nghiệm tổng hợp mới Lý Tứ Quang ảnh 2
Trung Quốc tổ chức lễ biên chế tàu thử nghiệm tổng hợp mới Lý Tứ Quang (nguồn Tân Hoa xã)

Được biết, tàu Lý Tứ Quang cũ có số hiệu 871, là tàu khảo sát tổng hợp biển xa đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế, chế tạo, do phòng 1 Viện 708 thiết kế, nhà máy đóng tàu Vu Hồ chế tạo, tháng 8 năm 1998 đưa vào hoạt động, lĩnh vực khoa học chủ yếu là khảo sát biển và kỹ thuật hàng hải, là tàu đầu tiên lấy tên nhà khoa học để đặt tên, đã kết thúc lịch sử không thể khảo sát biển xa của Trung Quốc.

Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, tàu khảo sát Lý Tứ Quang trước sau đã hoàn thành hơn 30 nhiệm vụ khảo sát quan trọng, đã lấp đi hơn 100 khoảng trống lĩnh vực khảo sát biển của Trung Quốc. Ngày 16 tháng 11 năm 2012 nó được cho nghỉ hưu, chuyển giao cho cơ quan ngư chính, số hiệu là Ngư chính-206.

Hải quân Trung Quốc biên chế tàu thử nghiệm tổng hợp mới Lý Tứ Quang ảnh 3
Trung Quốc tổ chức lễ biên chế tàu thử nghiệm tổng hợp mới Lý Tứ Quang (nguồn Tân Hoa xã)
Việt Dũng