Lời tâm sự xót xa của một thầy giáo

Lời tâm sự xót xa của một thầy giáo
(GDVN) - Ban giám hiệu sợ dư luận gây bất lợi cho mình, sẵn sàng lấy lòng, răm rắp nghe theo lời phụ huynh để quay lại tấn công cấp dưới của mình -những thầy cô vô tôị