Thầy Kỉnh, trò Ngân, ai là người có lỗi?

Thầy Kỉnh, trò Ngân, ai là người có lỗi?
(GDVN) - Thầy cô bị tước hết “vũ khí”, “ra trận” bằng tay không, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cho chính sự an nguy của mình thì sao có thể toàn tâm toàn ý dạy học trò.