Tại sao có giáo viên sợ thi đua?

Tại sao có giáo viên sợ thi đua?
(GDVN) - Để việc đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng cán bộ, giáo viên đảm bảo được tính khách quan, công bằng thì nhà trường đừng tạo ra áp lực để họ “sợ” thi đua.

Tránh lạm thu, Bộ thay Thông tư mới

Tránh lạm thu, Bộ thay Thông tư mới
(GDVN) - Thông tư 16 quy định cụ thể cơ sở giáo dục không được vận động tài trợ để chi trả các khoản liên quan đến cán bộ giáo viên nhà trường.