Hòa Bình: Huyện Yên Thuỷ có nguy cơ thiếu SGK các cấp những năm học tới

27/03/2023 06:17
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN- Huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình có nguy cơ thiếu sách giáo khoa các khối 4, 5, 8, 9, 11, 12 theo chương trình hiện hành trong những năm học tới.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình vừa ban hành Kết luận của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 206/QĐ-SGD&ĐT ngày 07/02/2023 về kết quả kiểm tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn huyện Yên Thủy ngày 20/02/2023.

Kết luận trên được thực hiện theo Quyết định số 1862/QĐ-SGD&ĐT ngày 21/9/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm học 2022-2023; Quyết định số 206/QĐ-SGD&ĐT ngày 07/02/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Đoàn kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, trường học trực thuộc trên địa bàn huyện Yên Thuỷ; Kế hoạch số 279/QĐ-SGD&ĐT ngày 07/02/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, trường học trực thuộc trên địa bàn huyện Yên Thuỷ.

Hòa Bình: Huyện Yên Thuỷ có nguy cơ thiếu SGK các cấp những năm học tới ảnh 1

Hình ảnh minh hoạ. (Ảnh: TX)

Nội dung Kết luận đã chỉ rõ những ưu điểm của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thủy và các đơn vị, trường học trực thuộc trên địa bàn huyện Yên Thủy trong năm 2022-2023 đã tích cực triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, triển khai 100% chữ ký số, chứng thư số để ký...

Bên cạnh những ưu điểm, đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục cũng chỉ ra những hạn chế về mặt công tác thư viện, truyền thông, cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, đầu tư cơ sở vật chất thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông....

Nguy cơ thiếu sách giáo khoa

Nội dung Kết luận nêu, công tác đầu tư, bổ sung sách, thiết bị đối với thư viện trường học tại các đơn vị trường học còn bộc lộ nhiều hạn chế, các loại sách, tài liệu về nghiệp vụ, tham khảo để phục vụ yêu cầu đổi mới được bổ sung rất ít; số lượng tài liệu, sách được bổ sung trong 5 năm gần nhất chưa đảm bảo chiếm tỷ lệ đa số.

"Công tác bảo quản sách giáo khoa, tại các nhà trường chưa được tốt; công tác rà soát, kiểm kê, thanh lý còn thiếu thực chất, nhiều tài liệu đã hết giá trị sử dụng chưa được xuất hủy kịp thời; có nguy cơ thiếu sách giáo khoa các khối 4, 5, 8, 9, 11, 12 theo chương trình hiện hành trong những năm học tới", trích nội dung Kết luận.

Bên cạnh đó, kết luận nêu, thiết bị dạy học lớp 10 chưa đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trường Trung học phổ thông Yên Thủy A đã đầu tư thiết bị nhưng còn thiếu; Trường Trung học phổ thông Yên Thủy B, Trường Trung học phổ thông Yên Thủy C chưa mua sắm thiết bị dạy học lớp 10; trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở & Trung học phổ thông chưa mua sắm thiết bị lớp 6,7, 10 chưa mua sắm. Thiết bị cũ của các đơn vị, trường học trực thuộc hư hỏng nhiều.

Các đơn vị, trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở Giáo dục trên địa bàn huyện Yên Thủy chưa triển khai thu học phí điện tử; chưa xây dựng Website theo quy định.

Công tác đầu tư cơ sở vật chất thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông; công tác thống kê – kế hoạch và ứng dụng công nghệ thông tin. Thời gian triển khai thực hiện Công tác thống kê, xây dựng kế hoạch còn chậm so với yêu cầu; chất lượng nội dung kế hoạch chưa sát với điều kiện thực tiễn.

Khắc phục hạn chế

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Giáo dục yêu cầu Phòng Giáo dục cùng các đơn vị trực thuộc chủ động rà soát, chỉ đạo triển khai thực hiện việc đầu tư các nguồn lực để bổ sung: Tài nguyên thông tin; cơ sở vật chất; thiết bị chuyên dùng; tổ chức hoạt động thư viện và quản lý thư viện đảm bảo theo các tiêu chuẩn thư viện Mức độ 1, Mức độ 2 theo quy định tại Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Nhằm đáp ứng yêu cầu theo Kế hoạch, lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng nông thông mới; tăng cường chỉ đạo việc duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động các thư viện trường học; quan tâm bố trí kinh phí bổ sung tài liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo và sách nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

"Tập trung các nguồn lực, rà soát, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông 2018; tham mưu cho cấp thẩm quyền giao kinh phí thực hiện đầu tư mua sắm bổ sung.

Triển khai thực hiện mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu các lớp theo nhu cầu thực tế của đơn vị theo dự toán, kinh phí giao; các điều kiện chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch truyển sinh các lớp năm học 2023-2024 phù hợp với điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất các đơn vị; triển khai thực hiện công tác thống kê đảm bảo chất lượng thông tin đầu vào, tiến độ thời gian theo quy định...", nội dung Kết luận nêu rõ.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra kiến nghị với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thủy Hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị bổ sung, cập nhật kịp thời các minh chứng còn thiếu theo năm học, theo định kỳ vào hồ sơ tự đánh giá; bổ sung thêm phụ lục sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở theo quy định;

Bổ sung mẫu đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở nhằm thuận lợi cho công dân; bố trí nhân sự tham gia Hội đồng ra đề thi thì không bố trí tham gia Hội đồng coi thi trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện;

"Đề nghị Uỷ ban Nhân dân huyện Yên Thủy tăng cường cơ sở vật chất để các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn mới", trích nội dung kết luận.

Mạnh Đoàn