Hòa Bình: Lấy ý kiến các trường, địa phương về khoản thu dịch vụ theo NQ 164

22/03/2023 06:20
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau gần 1 năm học triển khai Nghị quyết 164 của HĐND tỉnh, Sở GDĐT Hòa Bình lấy ý kiến nghị, đề xuất của các trường, địa phương.

Ngày 20/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình ban hành văn bản số 733 về việc rà soát việc triển khai, tổng hợp kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 164/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sở Giáo dục nêu, đối với các Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện rà soát, tổng hợp kiến nghị từ các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý liên quan đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc thu; nội dung khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ; mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định tại Nghị quyết số 164/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

"Xem xét, tổng hợp và đề xuất các kiến nghị phù hợp quy định tại Nghị quyết số 164/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh gửi Sở Giáo dục và Đào tạo làm cơ sở báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh hoặc bổ sung theo kiến nghị của Ban Văn hoá – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh", văn bản ghi rõ.

Đối với các trường trung học phổ thông, thực hiện rà soát các quy định thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc thu; nội dung khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ; mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định Nghị quyết số 164/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kiến nghị và đề xuất điều chỉnh hoặc bổ sung đối với việc triển khai, thực hiện thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, các khó khăn vướng mắc (nếu có).

Thời gian báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/3/2023. Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình cũng đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các trường trung học phổ thông triển khai thực hiện, báo cáo đúng thời gian quy định.

Mức thu các khoản dịch vụ theo Nghị quyết 164

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Nghị quyết 164 về phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Nghị quyết này quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Các khoản thu dịch vụ đối với bậc mầm non được quy định tại Nghị quyết 164 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình. (Ảnh chụp màn hình)

Các khoản thu dịch vụ đối với bậc mầm non được quy định tại Nghị quyết 164 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình. (Ảnh chụp màn hình)

Các khoản thu dịch vụ đối với bậc tiểu học được quy định tại Nghị quyết 164 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình. (Ảnh chụp màn hình)

Các khoản thu dịch vụ đối với bậc tiểu học được quy định tại Nghị quyết 164 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình. (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đều giống nhau tại các khoản thu:

Dịch vụ hỗ trợ trả tiền điện không vượt quá 5.000 đồng/tháng/học sinh (theo hoá đơn thực tế).

Dịch vụ hỗ trợ tiền nước uống cho học sinh không vượt quá 7.000 đồng/tháng/sinh.

Dịch vụ hỗ trợ trả tiền vệ sinh môi trường, lao công phục vụ công tác vệ sinh không quá 20.000 đồng/học sinh/tháng.

Dịch vụ hỗ trợ duy tu bảo dưỡng hỗ trợ cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị được quy định không vượt quá 60.000 đồng/năm/học sinh.

Đối với khối mầm non và tiểu học có chung dịch vụ hỗ trợ trả tiền cô nuôi bán trú (từ 128.000 -178.000 đồng/tháng/học sinh dựa trên số lượng trong lớp)...

Các khoản thu dịch vụ đối với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông được quy định tại Nghị quyết 164 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình. (Ảnh chụp màn hình)

Các khoản thu dịch vụ đối với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông được quy định tại Nghị quyết 164 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra, đối với khối trung học cơ sở và trung học phổ thông, có thêm khoản thu dịch vụ hỗ trợ thu tiền tổ chức kiểm tra đánh chất lượng, các kỳ thi trong năm học bao gồm: ra đề, sao in... (10.500 đồng/tháng đối với học sinh trung học cơ sở, 18.000 đồng/tháng/học sinh trung học phổ thông); Dịch vụ phục vụ trông giữ phương tiện đối với xe đạp...

"Các cơ sở giáo dục thực hiện thu đúng; thu hỗ trợ chi cho các hoạt động giáo dục; chi đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Trước khi thu phải có dự toán chi tiết thu, chi từng khoản; chỉ được thu sau khi đã thỏa thuận với cha mẹ học sinh bằng văn bản trên tinh thần tự nguyện và được cơ quan quản lý phê duyệt, bảo đảm mức thu phù hợp với từng cơ sở giáo dục công lập đóng trên đơn vị hành chính. Mức thu không vượt quá mức thu tối đa quy định tại Nghị quyết này", Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo.

Mạnh Đoàn