Đâu phải chỉ có mỗi môn Sử là buồn!

Đâu phải chỉ có mỗi môn Sử là buồn!
(GDVN) - Chúng ta thấy đâu chỉ có một mình nỗi buồn môn Sử. Năm nay, điểm môn tiếng Anh cũng rất thấp, điểm môn Ngữ văn cũng có nhiều chuyện đáng bàn.

Tuyển sinh vào lớp 10, thi mấy môn là đủ?

Tuyển sinh vào lớp 10, thi mấy môn là đủ?
(GDVN) - Thầy Dũng cho rằng, Sở Giáo dục Hà Nội nên sớm công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 để các trường nắm được năm học tới sẽ thi theo cách thức nào.

Bộ đang cổ xúy … cho học lệch

Bộ đang cổ xúy … cho học lệch
(GDVN) - Phương án thi tốt nghiệp mà Bộ đưa ra được đánh giá có nhiều điểm mới nhằm thay đổi toàn diện chất lượng giáo dục THPT lại là một phương án “lợi bất cập hại"?