Học sinh học chương trình mới sẽ phải học bao nhiêu môn?

17/01/2018 07:10
Linh Hương
(GDVN) - Ở chương trình giáo dục phổ thông mới, thay vì các môn học như hiện hành, các môn học mới sẽ xuất hiện.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tóm lược những nội dung cơ bản và chi tiết nhất về chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trong tháng 1 để xin ý kiến đóng góp. 

Dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố dự thảo các môn học trong tháng 1/2018. Theo đó, chương trình phổ thông mới có nhiều thay đổi so với chương trình hiện hành. 

Cụ thể, ở chương trình phổ thông mới, thay vì các môn học như hiện hành, các môn học mới sẽ xuất hiện và được phân chia thành 2 loại: Môn học, hoạt động bắt buộc và môn học tự chọn.

Ở cấp Tiểu học, các môn học bắt buộc gồm: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật.

Môn học tự chọn là Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 1 (đối với lớp 1 và 2).

Học sinh học chương trình mới sẽ phải học bao nhiêu môn? ảnh 1
Toàn bộ môn học, hoạt động giáo dục dự kiến sẽ có trong chương trình giáo dục phổ thông mới (Ảnh chụp màn hình)

Ở cấp Trung học cơ sở, các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật.

Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Ở cấp Trung học phổ thông, các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Các môn học được lựa chọn: theo nhóm Khoa học Xã hội (gồm các môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý), nhóm Khoa học Tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học), nhóm Công nghệ và Nghệ thuật (gồm Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật).

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Đặc biệt, hoạt động giáo dục bắt buộc xuyên suốt tất cả các cấp học là Hoạt động trải nghiệm.

Linh Hương