Thầy đã dạy tôi như thế!

Thầy đã dạy tôi như thế!
(GDVN) - Cái tát của Thầy trong cơn nóng giận cực điểm đã có tác dụng giáo dục, nâng tôi đứng dậy trong cuộc sống sau này.

Bữa ăn học sinh teo tóp vì... “cõng” phí!

Bữa ăn học sinh teo tóp vì... “cõng” phí!
Bữa ăn của học sinh nội trú, bán trú hiện nay “cõng” quá nhiều loại phí như nhân công, vận chuyển, “hoa hồng”… Bên cạnh đó, giá cả cứ leo thang vùn vụt càng khiến cho bữa cơm của học sinh ngày càng teo tóp.