Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường Trường ĐH Giáo dục nhiệm kỳ 2022-2027

02/12/2022 06:40
Hoàng Mai
GDVN- Hội đồng Trường Đại học Giáo dục nhiệm kỳ 2022-2027 với cơ cầu gồm 15 thành viên bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Thư ký và 12 Uỷ viên.

Ngày 1/12/2022, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị Đại biểu viên chức và người lao động bầu thành viên hội đồng Trường Đại học Giáo dục nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự Hội nghị, về phía Đại học Quốc gia có Phó trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức Cán bộ TS. Đoàn Văn Cường.

Về phía Trường Đại học Giáo dục có Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh và các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; Cùng hơn 140 đại biểu đại diện cho cán bộ, giảng viên và người lao động của Trường.

Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường Trường ĐH Giáo dục nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1

Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh khẳng định: "Với tư cách là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện đảm bảo chất lượng để thành lập Hội đồng Trường. Việc thành lập Hội đồng Trường sẽ góp phần nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm và phát huy tối đa năng lực, trí tuệ của tổ chức".

Dựa trên căn cứ của Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung năm 2018; Nghị định 99 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học; Quyết định 3086/QĐ-Đại họcQGHN năm 2022 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về quy trình thủ tục thành lập và kiện toàn Hội đồng trường của trường đại học thành viên; Trường Đại học Giáo dục đã hoàn thiện Đề án thành lập Hội đồng Trường Đại học Giáo dục và được Ban thường vụ Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua.

Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh nhấn mạnh:"Việc thành lập Hội đồng Trường có tầm quan trọng đặc biệt với Trường Đại học Giáo dục trong bối cảnh chung của toàn xã hội và toàn ngành".

Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường Trường ĐH Giáo dục nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 2

PGS.TS. Phạm Văn Thuần - Phó Hiệu trưởng đã trình bày báo cáo Đề án thành lập Hội đồng Trường Đại học Giáo dục nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Phạm Văn Thuần - Phó Hiệu trưởng đã trình bày báo cáo Đề án thành lập Hội đồng Trường Đại học Giáo dục nhiệm kỳ 2022-2027 với cơ cầu gồm 15 thành viên bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Thư ký và 12 Uỷ viên.

Trong đó có 03 thành viên đương nhiên, 01 thành viên đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội và 11 thành viên được bầu từ hội nghị đại diện cho viên chức người lao động và cộng đồng xã hội; Công bố danh sách các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã được Đảng uỷ giới thiệu trong danh sách bầu cử Hội đồng Trường nhiệm kì 2022 - 2027.

Trong không khí dân chủ, trách nhiệm và tinh thần xây dựng, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, tiến hành biểu quyết. 100% đại biểu tham dự nhất trí với bản đề án và danh sách nhân sự đã được Đảng uỷ giới thiệu. Hội nghị đã tiến hành bầu thành viên của Hội đồng trường bằng hình thức bỏ phiếu kín dựa trên nguyên tắc làm việc tập thể, đúng quy trình, công khai và minh bạch.

Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường Trường ĐH Giáo dục nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 3

Đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Kết quả, Hội nghị đã thông qua danh sách 15 thành viên tham gia vào Hội đồng Trường, báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội phê chuẩn. Trong đó, có 10 thành viên Hội đồng là thành phần trong Trường Đại học Giáo dục và 5 thành viên thuộc thành phần ngoài Trường Đại học Giáo dục là đại diện cho cơ quan quản lý nhà nước: (1) PGS.TS. Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; đại diện của cộng đồng xã hội là: (2) ông Nguyễn Khoa Bảo - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ FSI; (3) GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học; (4) GS.TS. Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; (5) TS. Nguyễn Bội Quỳnh - Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức.

Kết thúc hội nghị, Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh gửi lời chúc mừng tới các Thầy/Cô/Lãnh đạo/Giảng viên đã được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Trường.

Trường Đại học Giáo dục sẽ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội phê chuẩn Hội đồng Trường Đại học Giáo dục nhiệm kì 2022-2027.

Việc bầu Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và Thư ký Hội đồng trường sẽ được bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín bởi các thành viên của Hội đồng.

Hoàng Mai