Bộ Giáo dục: Tuyển 1.100 ứng viên đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài

Bộ Giáo dục: Tuyển 1.100 ứng viên đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài
Căn cứ đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020, Bộ GD-ĐT thông báo tuyển 1.100 ứng viên để gửi đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài trong năm 2013. Chỉ tiêu đào tạo tại các nước dự kiến: Anh (50), Úc (50), New Zealand (25), Hoa Kỳ (125), Nga (70), Trung Quốc (150), Pháp (190), Đức (180), Nhật Bản (90), Singapore (40), Hàn Quốc (60), Canada (40) và các nước khác (30).

TOP 50 trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu thế giới (P4).

TOP 50 trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu thế giới (P4).
(GDVN) - Khoa học xã hội và nhân văn là một ngành khoa học nghiên cứu về xã hội và con người. Bạn có muốn trở thành nhà xã hội học, nhà đô thị học, nhà tâm lý học, nhà văn hóa, nhà ngôn ngữ học, nhà sử học, khảo cổ học, nhân học...? Dưới đây là danh sách 50 trường đại học khoa học xã hội và nhân văn  hàng đầu thế giới.

TOP 50 trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu thế giới (P2).

 TOP 50 trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu thế giới (P2).
(GDVN) - Khoa học xã hội và nhân văn là một ngành khoa học nghiên cứu về xã hội và con người. Bạn có muốn trở thành nhà xã hội học, nhà đô thị học, nhà tâm lý học, nhà văn hóa, nhà ngôn ngữ học, nhà sử học, khảo cổ học, nhân học...? Dưới đây là danh sách 50 trường đại học khoa học xã hội và nhân văn  hàng đầu thế giới.

TOP 50 trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu thế giới.

TOP 50 trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu thế giới.
(GDVN) - Khoa học học xã hội và nhân văn là một ngành khoa học nghiên cứu về xã hội và con người, bạn có muốn trở thành nhà xã hội học, nhà đô thị học, nhà tâm lý học, nhà văn hóa, nhà ngôn ngữ học, nhà sử học, khảo cổ học, nhân học...? Dưới đây là danh sách 50 trường đại học khoa học xã hội và nhân văn  hàng đầu thế giới.