Khối lượng nghiệm thu cao hơn thực tế, 9 đơn vị thuộc Bộ GD bị thu hồi hơn 9 tỷ

04/01/2023 09:04
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 9 đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải giảm trừ giá trị dự toán, thanh toán, quyết toán và bị thu hồi số tiền 9.213,981 triệu đồng.

Theo Thông báo kết luận thanh tra số 2303/TB-TTCP về chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo được Thanh tra Chính phủ công bố mới đây, cơ quan này cho biết, đã tiến hành thanh tra từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2018 tại Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 5 Bộ khác và 12 tỉnh theo chương trình kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót, vi phạm. Cho thấy, tại 9 đơn vị trực thuộc Bộ này còn một số hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm về quản lý, triển khai thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục, đào tạo.

9 đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Trường đại học Tây Nguyên, Trường đại học Nha Trang, Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh và Trường đại học Kiên Giang.

Các khuyết điểm, vi phạm tại các đơn vị nêu trên được Thanh tra Chính phủ chỉ ra chủ yếu là về lập, trình phê duyệt chủ trương, trình phê duyệt dự án đầu tư; lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán.

Khối lượng nghiệm thu cao hơn thực tế, 9 đơn vị thuộc Bộ GD bị thu hồi hơn 9 tỷ  ảnh 1

Đại học Đà Nẵng. Ảnh: udn.vn

Cụ thể, đơn vị tư vấn lập thiết kế và dự toán năng lực còn hạn chế, hồ sơ thiết kế còn thiếu sót; khảo sát, đánh giá hiện trạng còn sơ sài không phản ánh đúng thực tế.

Bên cạnh đó, việc xác định chi phí tư vấn không đúng quy định; xác định khối lượng chưa chính xác, tính khối lượng một số công việc không có cơ sở; áp dụng đơn giá không đúng quy định, không phù hợp với công việc, áp dụng một số mã hiệu đơn giá, định mức không đúng quy định làm tăng tổng dự toán.

Ngoài ra, việc xác định không đúng định mức, tỷ lệ chi phí chung, chi phí hạng mục chung làm tăng giá gói thầu không đúng quy định; giám sát tác giả còn nhiều thiếu sót dẫn đến việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành không đúng thực tế; chỉ định vật liệu trong dự toán thiết kế không đúng quy định...

Đáng chú ý, kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng nêu rằng, đơn vị thẩm tra thiết kế không phát hiện được những nội dung nêu trên của đơn vị tư vấn thiết kế; chưa thực hiện thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng công trình điều chỉnh theo quy định; quyết định phê duyệt thay đổi thiết kế bổ sung công việc trần thạch cao sau khi đơn vị thi công đã hoàn thành công tác trát dầm, trần trong nhà gây lãng phí nguồn vốn đầu tư. Trong đó, Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 2.053,797 triệu đồng; Trường đại học Nha Trang 613, 973 triệu đồng.

Đối với việc lựa chọn nhà thầu: Việc phê duyệt dự toán gói thầu nhưng chưa thực hiện thẩm định; phê duyệt hồ sơ mời thầu có một số công việc trong hạng mục chung không trùng các mục công việc quy định, một số công việc trong hạng mục chung trong hồ sơ mời thầu không có trong dự toán gói thầu được duyệt.

Đồng thời, việc lập, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu có gói thầu báo cáo đánh giá tác động môi trường không đúng quy định; có gói thầu thiết kế áp dụng không đúng loại , cấp công trình làm tăng chi phí thiết kế. Trong đó, Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 399,874 triệu đồng.

Việc trình phê duyệt thi tuyển phương án kiến trúc công trình không thuộc quy định phải thi tuyển kiến trúc, trình hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu vượt hạn mức quy định.

Về việc thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị, trong đó có một số gói thầu cung cấp thiết bị chậm tiến độ bị xử phạt; điều chỉnh xuất xứ, ký hiệu, mã hiệu và hãng sản xuất của một số thiết bị so với hợp đồng nhưng chưa thực hiện ký phụ lục hợp đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 63 Luật Đấu thầu; đơn vị thụ hưởng dự án chưa thực hiện khai báo các thiết bị bức xạ theo quy định; có hợp đồng mua sắm thiết bị không thể hiện xuất xứ thiết bị, hãng thiết bị, không đúng theo quy định về việc ký hợp đồng; một số thiết bị không ghi model hoặc model không chính xác như hồ sơ dự thầu; có một số thiết bị từ khi nhận bàn giao đến nay chưa sử dụng được.

Về việc thực hiện gói thầu xây lắp, do việc lập định mức dự toán, đơn giá vật liệu chưa chính xác của đơn vị lập dự toán thiết kế, khối lượng nghiệm thu cao hơn thực tế thi công dẫn đến phải giảm trừ giá trị dự toán, thanh toán, quyết toán thu hồi số tiền 9.213,981 triệu đồng.

Trong đó, Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo 553,928 triệu đồng; Đại học Thái Nguyên 649,864 triệu đồng; Trường đại học Sư phạm Hà Nội 319,388 triệu đồng; Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 1.023,309 triệu đồng; Trường đại học Tây Nguyên 640,756 triệu đồng; Đại học Đà Nẵng, Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 1.106,664 triệu đồng; Trường đại học Kiên Giang 4.569,269 triệu đồng; Trường đại học Nha Trang 112,463 triệu đồng; Đại học Huế, Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế 238,34 triệu đồng.

Trung Dũng