Kiểm điểm, buộc Hiệu trưởng trả lại tiền cho phụ huynh do thu sai

17/04/2018 07:08
An Phong
(GDVN) - Hiệu trưởng đã tự ý thực hiện việc thu, chi tiền Kế hoạch nhỏ không đúng quy định, bị buộc phải bàn giao lại cho Liên đội của trường.

Ngày 16/4, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, đã có kết luận thanh tra về “công tác quản lý tài chính tại Trường tiểu học số 2 Tam Quan Bắc”.

Nhiều khoản thu, chi bất minh

Theo bản kết luận do ông Cao Thanh Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn ký thì nhà trường đã có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong việc quản lý thu, chi các khoản.

Kiểm điểm, buộc Hiệu trưởng trả lại tiền cho phụ huynh do thu sai ảnh 1
Thanh tra xác định việc gửi tiết kiệm số tiền hơn 189 triệu đồng không thể hiện chủ trương của Hội đồng trường. Ảnh: AP

Cụ thể, việc thu tiền cơ sở vật chất ban đầu cho hoạt động bán trú của nhà trường không phát hành phiếu thu cho phụ huynh, chỉ lập danh sách thu tiền.

Việc quản lý thu không tốt, làm thất thoát số tiền 4,5 triệu đồng nên trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng.

Việc thu tiền ăn, ở hàng tháng, nhà trường đã thu tăng số ngày ăn ở thực tế đối với học sinh. Số tiền thu tăng trong hai năm học là 130 triệu đồng.

Việc quản lý sửa chửa công trình “nới rộng nhà ăn bán trú điểm trường Thiện Chánh”, nhà trường thực hiện sai quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Chi sai số tiền 3,6 triệu đồng.

Kiểm điểm, buộc Hiệu trưởng trả lại tiền cho phụ huynh do thu sai ảnh 2Hiệu trưởng trường Lý Công Uẩn phải hoàn trả 35% tiền phụ cấp ưu đãi ngành

Về thu, chi các khoản đóng góp khác của cha mẹ học sinh thì Hiệu trưởng nhà trường không thực hiện theo hướng dẫn của Phòng giáo dục về thực hiện các khoản thu trong nhà trường.

Điển hình như trường hợp nhà trường thu tiền tuyển sinh lớp 1 (trong 2 năm học), thu tiền vệ sinh môi trường và bảo quản cơ sở vật chất (năm học 2016-2017). Số tiền thu, chi 2 khoản thu này còn tồn đến thời điểm thanh tra là 19,7 triệu đồng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu nhà trường báo cáo các khoản thu  đầu năm học 20017 – 2018, nhưng trường đã không báo cáo các khoản thu để mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh theo yêu cầu.

Ngoài ra, nhà trường đã sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh để chi cho một số hoạt động của trường.

Sự việc này được cơ quan Thanh tra phát hiện, xác định là không đúng quy định của điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiệu trưởng nhà trường thực hiện thu, chi tiền Kế hoạch nhỏ là không đúng theo văn bản hướng dẫn của Hội đồng đội huyện.

Số tiền thu, chi còn tồn ở thời điểm thanh tra là 5,7 triệu đồng, phải bàn giao cho Liên đội của trường để thực hiện quản lý thu, chi theo hướng dẫn của Hội đồng đội huyện Hoài Nhơn.

Về quản lý thu, chi khoản tiền hỗ trợ, tài trợ thì nhà trường được Ủy ban nhân dân xã Tam Quan Bắc hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng nhưng không sử dụng đúng mục tiêu hỗ trợ. Hiện còn tồn trên tài khoản tiền gửi kho bạc của trường.

Nhà trường được các tổ chức, cá nhân ủng hộ số tiền 34 triệu đồng, đã nhập vào quỹ khuyến học và chi cho một số hoạt động khen thưởng, hiện còn tồn hơn 22 triệu đồng.

Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng khoản tiền ủng hộ của Hiệu trưởng nhà trường là không đúng theo thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hoàn trả 130 triệu đồng tiền thu sai của phụ huynh

Chủ tịch huyện Hoài Nhơn đã giao phòng giáo dục chỉ đạo, hướng dẫn Trường tiểu học số 2 Tam Quan Bắc thực hiện việc kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý và khắc phục các nội dung khuyết điểm, sai phạm nêu trên.

Đến hết năm học 2017 – 2018, phải chấm dứt hợp đồng lao động với kế toán bán trú. Tổ chức công tác kế toán của trường theo hướng thống nhất một hệ thống sổ sách, do kế toán trường đảm nhận.

Kiểm điểm, buộc Hiệu trưởng trả lại tiền cho phụ huynh do thu sai ảnh 3Hiệu trưởng “bỏ túi” gần 200 triệu đồng tiền ăn, tiền sữa của học sinh

Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường tiểu học số 2 Tam Quan Bắc.

Lý do là đã không thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường trong chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường theo Điều lệ trường tiểu học.

Không thực hiện theo hướng dẫn của phòng giáo dục trong việc thu, chi các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh, việc sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đồng thời, thu hồi nộp ngân sách huyện đối với khoản tiền 50 triệu đồng hỗ trợ và 26,8 triệu đồng do chi sai cho công ty trách nhiệm hữu hạn An Minh Tâm trong việc xây dựng, sửa chữa tại 6 công trình.

Yêu cầu Hiệu trưởng thực hiện chi trả lại cho cha mẹ học sinh các khoản như:  130 triệu đồng tiền ăn và phục vụ bán trú thu vượt số ngày so với thực tế. 6 triệu đồng tiền tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018.

Yêu cầu Hiệu trưởng thực hiện thu nộp bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của trường các khoản (quy trách nhiệm cá nhân đối với Hiệu trưởng) gồm:

Nộp bồi hoàn số tiền 4,5 triệu đồng do thiếu trách nhiệm trong việc quản lý thu tiền cơ sở vật chất ban đầu phục vụ bán trú năm học 2016-2017.

Nộp vào tài khoản tiền gửi kho bạc của Trường tiểu học số 2 Tam Quan Bắc  số tiền ủng hộ 22,6 triệu đồng.

Nộp 13,7 triệu đồng tồn quỹ từ kết quả thu, chi tiền tuyển sinh lớp 1 và tiền vệ sinh môi trường, bảo quản cơ sở vật chất.

Yêu cầu Hiệu trưởng bàn giao số tiền 5,7 triệu đồng về khoản tồn quỹ Kế hoạch nhỏ cho Liên đội của trường quản lý, sử dụng theo hướng dẫn của Hội đồng huyện.

An Phong