Kiến nghị xem lại quy định về quỹ phụ huynh

08/10/2011 14:43
Theo Tiền Phong
7/10, Bộ GD&ĐT họp với lãnh đạo UBND TP Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác thanh tra đầu năm học, trong đó chú trọng vấn đề thu chi.
Sau khi báo cáo với Bộ GD&ĐT về việc kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học 2011 – 2012 tại một số trường, Sở GD&ĐT Hà Nội nêu một số kiến nghị, trong đó đề nghị Bộ nên xem lại quy định Mức thu phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng để khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vì nội dung trên chưa phù hợp thực tế.

Được biết, hiện nay Sở GD&ĐT đã kiểm tra được 53 trường trên 13 quận, huyện. Theo kết quả kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội. việc triển khai ở một số đơn vị không đúng tinh thần chỉ đạo.

Các trường vẫn còn thu của phụ huynh các khoản phục vụ cho hoạt động dạy học như: Tiền điện, máy phát điện; phô tô tài liệu; Hỗ trợ mua sắm sửa chữa nhỏ; Hỗ trợ nước uống, điện, vệ sinh; Tin học; Chất đốt, giấy vệ sinh; Tiền học phẩm với học sinh tiểu học và THCS; Duy tu thiết bị dạy học; Ghế nhựa...
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
Ngoài ra, một số trường ở huyện Đan Phượng còn thu lập quỹ hỗ trợ giáo dục, nâng cao chất lượng trái quy định với mức dự kiến thu từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/ năm. Các đoàn kiểm tra đã yêu cầu phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường thu những khoản trên phải trả lại cho học sinh.

Về kinh phí hoạt động của Ban Đại diện Cha mẹ Học sinh, ở những đơn vị mà Sở đến kiểm tra có mức thu từ 50.000 đồng/ năm đến 500.000 đồng/ năm. Trong dự toán chi của quỹ phụ huynh có những nội dung chi khen thưởng, lễ tết cho giáo viên.

Một số trường thu các khoản thu xã hội hoá, đóng góp tự nguyện (mua bảng tương tác, máy chiếu; Cải tạo, sửa chữa lớp) nhưng không thực hiện đúng quy trình quản lý và sử dụng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Nhiều trường chỉ gửi thông báo các khoản thu tới từng lớp và thông báo trong cuộc họp phụ huynh, rất ít đơn vị công khai trên bản tin của nhà trường.

Trong số những trường được liệt kê trong bản báo cáo không có tên những trường thu của phụ huynh tiền triệu như báo chí nêu trong thời gian gần đây.

Trong cuộc họp, đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội khẳng định qua kiểm tra 53 trường, Sở GD&ĐT Hà Nội không thể khẳng định có lạm thu mà chỉ là có thoả thuận thu những khoản ngoài quy định.

Mặc dù lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ Học sinh không yêu cầu UBND TP Hà Nội phải ban hành quy định mức thu của Ban Đại diện Cha mẹ Học sinh nhưng lãnh đạo Bộ vẫn yêu cầu UBND TP Hà Nội sớm ban hành quy định về vấn đề này.

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT vẫn cho rằng, báo cáo của Sở GD&ĐT chưa chỉ rõ những khoản thu nào là đúng, khoản thu nào là sai ở các trường và yêu cầu phải soạn thảo lại, gửi lãnh đạo Bộ trước ngày 15-10.
Theo Tiền Phong