Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ

Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ
GDVN- Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Minh Trung...

Nhật ký những ngày “đốt củi”

Nhật ký những ngày “đốt củi”
GDVN- Có những mốc thời gian mà chắc chắn sau nhiều tháng, nhiều năm nữa người dân, truyền thông và những người viết sử sẽ còn phải nhắc đến.

Sẽ bỏ hình thức kỷ luật giáng chức

Sẽ bỏ hình thức kỷ luật giáng chức
(GDVN) - Theo ông Nguyễn Tư Long, có tình trạng đáng lẽ phải sử dụng biện pháp mạnh là cách chức thì đâu đó có hiện tượng chỉ áp dụng hình thức giáng chức.