Hiệu trưởng - Xin đừng "mua danh ba vạn..."

Hiệu trưởng - Xin đừng "mua danh ba vạn..."
(GDVN) - Muốn nhà trường phát triển, hiệu trưởng nhà trường phải là người mẫu mực trong mọi chuyện – nhất là trong công tác lãnh đạo, mà trước hết là tu chỉnh bản thân.