Lần đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển lãnh đạo trường học

24/09/2022 07:12
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lần đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển, chọn 3 phó hiệu trưởng của 3 trường trung học phổ thông.

Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký thông báo 3433/TB-SGDĐT, về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Theo đó, Sở này ra thông báo tuyển 3 vị trí phó hiệu trưởng của 3 trường trung học phổ thông là An Nhơn Tây, An Nghĩa và Quang Trung.

Để tham gia thi tuyển, người tham dự phải được quy hoạch chức vụ phó hiệu trưởng, có đủ 5 năm công tác tính từ khi dự tuyển, không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm các chức vụ theo quy định, không đang trong thời hạn bị xử lý kỷ luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo thi tuyển 3 phó hiệu trưởng (ảnh minh họa: P.L)

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo thi tuyển 3 phó hiệu trưởng (ảnh minh họa: P.L)

Giáo viên tham gia thi tuyển phải tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành, chuyên môn phù hợp với lĩnh vực công tác, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng ngoại ngữ ở bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Ứng viên cần phải đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương trở lên, hoặc chức danh nghề nghiệp tương ứng từ hạng III trở lên, có chứng chỉ chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc tương đương.

Các ứng viên là nhân sự tại chỗ, hay nhân sự từ nơi khác đang công tác trong cùng ban, ngành, lĩnh vực địa phương đều được đăng ký tham gia thi tuyển.

Ứng viên cũng cần phải có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp hoặc tương đương trở lên.

Sẽ có hai phần thi, gồm thi viết và thi đề án. Thi viết sẽ diễn ra trong vòng 180 phút, thi kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển, về chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của chức danh dự thi, các nội dung khác do hội đồng thi quy định.

Ứng viên có số điểm từ 50/100 điểm trở lên thì mới được tham gia vào phần thi trình bày đề án.

Phần thi đề án sẽ có thời gian tối đa là 30 phút, chất vấn diễn ra trong vòng 30 đến 40 phút.

Nội dung thi đề án là đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế, nguyên nhân của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển, dự báo xu hướng phát triển, đề xuất kế hoạch và giải pháp, chương trình hành động thực hiện kế hoạch, giải pháp nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển, kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo.

Sở sẽ thông báo công khai các chủ đề của đề án. Điểm thi của phần trình bày đề án bao gồm 3 phần là xây dựng đề án (20 điểm), bảo vệ đề án (40 điểm) và trả lời câu hỏi chất vấn (40 điểm).

Dự kiến thì phần thi viết sẽ được tổ chức vào ngày 28/10, phần thi trình bày đề án sẽ được tổ chức vào ngày 4/11.

Quyết định ứng viên trúng tuyển, quyết định bổ nhiệm chức danh sẽ được Sở này công bố trong tháng 12/2022.

Việt Dũng