Ngắm dàn ‘xế’ khủng của Ronaldo, Shakira, Beckham… (Phần 1)

25/08/2011 12:38
Nguyễn Nguyễn
(GDVN) - Ngắm dàn ‘xế’ khủng của Ronaldo, Shakira, Beckham… (Phần 1).
Ngắm dàn ‘xế’ khủng của Ronaldo, Shakira, Beckham… (Phần 1) ảnh 1
Ngắm dàn ‘xế’ khủng của Ronaldo, Shakira, Beckham… (Phần 1) ảnh 2
Ngắm dàn ‘xế’ khủng của Ronaldo, Shakira, Beckham… (Phần 1) ảnh 3
Ngắm dàn ‘xế’ khủng của Ronaldo, Shakira, Beckham… (Phần 1) ảnh 4
Ngắm dàn ‘xế’ khủng của Ronaldo, Shakira, Beckham… (Phần 1) ảnh 5
Ngắm dàn ‘xế’ khủng của Ronaldo, Shakira, Beckham… (Phần 1) ảnh 6
Ngắm dàn ‘xế’ khủng của Ronaldo, Shakira, Beckham… (Phần 1) ảnh 7
Ngắm dàn ‘xế’ khủng của Ronaldo, Shakira, Beckham… (Phần 1) ảnh 8
Ngắm dàn ‘xế’ khủng của Ronaldo, Shakira, Beckham… (Phần 1) ảnh 9
Ngắm dàn ‘xế’ khủng của Ronaldo, Shakira, Beckham… (Phần 1) ảnh 10
Ngắm dàn ‘xế’ khủng của Ronaldo, Shakira, Beckham… (Phần 1) ảnh 11
Ngắm dàn ‘xế’ khủng của Ronaldo, Shakira, Beckham… (Phần 1) ảnh 12
Ngắm dàn ‘xế’ khủng của Ronaldo, Shakira, Beckham… (Phần 1) ảnh 13
Nguyễn Nguyễn