Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2)

30/05/2012 19:00
Long Hy
(GDVN) - Cùng ngắm các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu quý bà giản dị, thuần khiết với tà áo dài và nón lá truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 1
Các thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 tại Nha Trang, Việt Nam.
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 2
Các thí sinh Hoa hậu quý bà 2009 tại Bà Rịa, Vũng Tàu trong tà áo dài và nón lá của Việt Nam.
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 3
Thí sinh đến từ Georgia với tà áo dài và nón lá tại Mrs World 2009, Việt Nam.
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 4
Thí sinh đến từ Ấn Độ với tà áo dài và nón lá tại Mrs World 2009, Việt Nam.
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 5
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 6
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 7
Thí sinh đến từ Nga với tà áo dài và nón lá tại Mrs World 2009, Việt Nam.
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 8
Thí sinh đến từ Nam Phi với tà áo dài và nón lá tại Mrs World 2009, Việt Nam.
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 9
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 10
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 11
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 12
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 13
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 14
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 15
Bà Clinton cùng con gái Chelsea đội nón lá trong chuyến thăm Việt Nam năm 2000.
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 16
Thí sinh đến từ đảo Cayman và chiếc nón lá trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tại Nha Trang, Việt Nam.
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 17
Thí sinh đến từ Bolivia và chiếc nón lá trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tại Nha Trang, Việt Nam.
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 18
Các thí sinh và chiếc nón lá trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tại Nha Trang, Việt Nam.
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 19
Thí sinh đến từ Nicaragua và chiếc nón lá trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tại Nha Trang, Việt Nam.
Ngắm người nổi tiếng mặc áo dài, đội nón lá Việt (P2) ảnh 20
Thí sinh đến từ Ấn Độ và chiếc nón lá trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tại Nha Trang, Việt Nam.
Long Hy