Có bộ phận giáo viên rất... nhàn nhã

Có bộ phận giáo viên rất... nhàn nhã
(GDVN) - Một số giáo viên không tâm huyết với nghề, dạy học và làm việc ở trường thường qua loa, hời hợt, được chăng hay chớ, nặng hình thức, đối phó...