Để kinh tế tư nhân tăng tốc

Để kinh tế tư nhân tăng tốc
GDVN- Sau 35 năm đổi mới, từ chỗ bị hạn chế phát triển, kinh tế tư nhân Việt Nam đã có những bước tiến lớn.