Nghiêm cấm các trường cắt chương trình học để ôn thi quốc gia

21/12/2018 06:00
Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu, các trường học không được cắt xén chương trình, để ôn thi trung học phổ thông quốc gia.

Ngày 19/12/2018, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Hiếu đã ký văn bản 4459/GDĐT-GDTrH, về tổ chức dạy học lớp 12 (năm học 2018 – 2019), ôn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo: Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp trung học phổ thông), Giám đốc các Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục hướng nghiệp – giáo dục thường xuyên, Hiệu trưởng các trường có phân hiệu là giáo dục thường xuyên cần tổ chức tốt hoạt động dạy học, đánh giá và kiểm tra theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Nghiêm cấm các trường cắt chương trình học để ôn thi quốc gia ảnh 1
Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh trong một kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (ảnh: P.L)

Các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức học sinh, hoàn thành chương trình giáo dục phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học, nghiêm cấm việc cắt xén chương trình, thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra, đánh giá và xếp loại học sinh theo từng học kỳ, cả năm học đảm bảo trung thực, khách quan.

Thực hiện tốt việc quản lý học sinh qua sổ điểm điện tử, kết nối chung với cơ sở dữ liệu chung của ngành giáo dục thành phố.

Lãnh đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập của năm học 2018 – 2019 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình, theo từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, đảm bảo sức khỏe của học sinh.

Các đơn vị lưu ý tổ chức ôn tập cho những đối tượng học sinh đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông, nhưng chưa tốt nghiệp, có nguyện vọng tham gia kỳ thi, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Nội dung ôn tập kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 bao gồm: Chương trình giáo dục trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12, đồng thời chú ý nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo hướng dẫn tại công văn hướng dẫn 5842/BGDĐT-VP ngày 1/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương Linh