9 tỉnh thành có dấu hiệu "cả họ làm quan"

9 tỉnh thành có dấu hiệu "cả họ làm quan"
(GDVN) - "Đã phát hiện số người nhà ruột thịt với cán bộ là 18 người, nắm chức vụ 15 người. Số người nhà có quan hệ họ hàng là 40 người, nắm chức vụ là 22 người".