Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử

Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử
(GDVN) - Với tỷ lệ 100% đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh vừa tái đắc cử chức vụ trong nhiệm kỳ mới.

Cần minh bạch cơ chế phân quyền

Cần minh bạch cơ chế phân quyền
(GDVN) - Ông Nguyễn Thành Phong–Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng, phải chuyển nền hành chính mang nặng mục tiêu quản lý sang tính chất phục vụ.