Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15)

14/05/2012 08:28
Hải Jolie (ST)
(GDVN) - Các bạn sinh viên dù là ở Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào trên thế giới, trong quá trình sinh sống và học tập  đã để lại nhiều hình ảnh ấn tượng và hài hước, đối với các bạn đây là những kỷ niệm đẹp về các buổi đi dã ngoại hay lễ nhận bằng tốt nghiệp, thậm chí ngay cả trong những buổi học và cuộc sống hàng ngày…
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 1
Các bạn đã từng như thế này chưa?
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 2
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 3
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 4
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 5
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 6
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 7
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 8
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 9
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 10
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 11
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 12
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 13
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 14
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 15
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 16
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 17
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 18
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 19
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 20
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 21
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 22
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15) ảnh 23
Hải Jolie (ST)