Cụ ông siêu nhân.
Cụ ông mê xe phân khối lớn.
Cụ ông điệu đà.
Cụ ông cơ bắp.
Cụ ông người dơi.
Cụ ông mê internet.
Thêm 1 cụ ông thích kính 'độc'.
Cụ ông chim cánh cụt.
Cụ ông mê hề xiếc.
Cụ ông ham cảm giác manh.
Cụ ông thích bia.
Cụ ông xì tin.
Thảo Nguyên (st)
Đang tải tin...