Năm 2023: PVEP vượt khó thành công

Năm 2023: PVEP vượt khó thành công
GDVN- Đó là nhận định của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của PVEP.